Sande i transportkomitèen

Erling Sande frå Senterpartiet skal sitje Transportkomiteen på Stortinget dei neste fire åra. Sande seier til NRK at dette er eit spanande fagfelt og svært viktig for Sogn og Fjordane, og at han difor gler seg til å ta fatt på arbeidet.

Erling Sande
Foto: Torunn Flatjord / Senterpartiet