Samler 13- og 19-åringer på én skole

Nye «tenåringsskoler» skal hindre videregåendeelever i å slutte, og lokke ungdomsskoleelever til å velge yrkesfag.

Elever ved linja for bygg og anleggsteknikk

VIL HA FLERE INN PÅ YRKESFAG: 8-13-skolene skal hindre frafall, og gjøre yrkesfag mer attraktive for elever på ungdomstrinnet. Bildet er fra linjen for bygg- og anleggsteknikk ved Åssiden videregående skole.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Austrheim vidargåande skule

SKAL UTBEDRES: Austrheim vidargåande skule.

Foto: Austrheim kommune

Hordaland fylkesting har gått inn for å bygge to såkalte 8-13-skoler, der elever fra 8. klasse på ungdomsskolen til tredjeklasse på videregående går sammen.

De to skolene skal legges til Arna i Bergen og Austrheim, og blir noen av de første i sitt slag i Norge.

Et av formålene med sammenslåingen er å få til et mer helhetlig skoleløp, og mindre frafall av videregående-elever, noe som har vært et økende problem de siste årene.

LES OGSÅ: – Ensomhet og mobbing er årsaken til at elever dropper ut

Mer praktisk opplæring for ungdomsskoleelever

Tom-Christer Nilsen

FYLKESORDFØRER: Tom-Christer Nilsen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Det er i dag fylkeskommunene som drifter de videregående skolene, og kommunen som har ansvar for ungdomsskolene.

Fylkesordfører Tom Christer Nilsen i Hordaland sier han ser frem til å samarbeide med kommunene om et mer helhetlig skoleløp for tenåringene.

Han peker på fordeler som felles rom og utstyr.

– Det kan også legge til rette for praktisk opplæring på ungdomstrinnet mot yrkesfag. En viktig grunn for Hordaland fylkeskommune til å gå inn for 8-13-skole er å øke gjennomføringen i den videregående skolen og øke læringsutbyttet for alle, sier Nilsen i en pressemelding.

Fyrstikkalleen skole

8-13-SKOLE: Fyrstikkalleen skole i Oslo.

Foto: Gøril Furu / NRK

– Vil gjøre yrkesfagene mer synlige

8-13-skolene var et av forslagene i Kunnskapsløftet i 2006. Blant de få skolene som har startet med 8-13-modellen, er Bjørnholt og Fyrstikkalleen i Oslo.

I Austrheim skal skolen i Mastrevikane bygges om, mens skolen i Arna kommer som et nybygg på Seimsmyrane.

Jana Midelfart Hoff

OPPVEKSTBYRÅD: Jana Midelfart Hoff.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Oppvekstbyråd i Bergen, Jana Midelfart Hoff, jubler over fylkestingets klarsignal.

– Et slikt samarbeid vil gi en bedre overgang fra grunnskolen til videregående opplæring, vi kan få en bedre tilpasset opplæring, det vil bli lettere for elever på ungdomsskolen å ta fag på videregående, og ikke minst vil yrkesfagene bli mer synlige for ungdomsskoleelevene, sier hun.

Hoff sier til lokalavisen Bygdanytt at skolen i Arna er et pilotprosjekt, men at hun er positiv til flere 8-13-skoler i Bergen i fremtiden.

LES OGSÅ: Venstre vil ha fråfall i vgs. som valkampsak