Så lenge blir Bryggen stengd

Frå natt til 3. juli og fram til 15.august blir fylkesvegen over Bryggen og Torget i Bergen stengd for privatbilar og motorsyklar. Bystyret har vedtatt å gjennomføra prøveordninga også i år, blant anna for å ta ned trafikkbelastninga i sentrum.

Bryggen i Bergen
Foto: Gorm Kallestad / NTB