Rydda vekk steinras

Fv. 5442 mellom Matre og Bjordalen er open for trafikk. Vegen var stengd på grunn av eit steinras. Vegvesenet opplyser om at entreprenøren har rydda vekk fleire kubikkmeter med stein ved Fridalen.