Rydda opp i styrekrøll


Wenche Eldegard og Anne van Oorschot får avløysing, etter å blitt valt inn i styret til fagskulen utan å vite om det. Dei to var valt av fylkesutvalet, etter forslag frå NHO Sogn og Fjordane, utan at dei to vart spurde. Etter at det kom fram fekk dei to fritak. I går vart Anne Karin Lysne frå Westcon i Florø, og Marit Gjerstad frå NHO Sogn og Fjordane valt inn som styremedlem og vara i staden.