Rydda etter ras

Rv. 5 er open att etter eit ras ved Fjærlandstunnelen. Det rasa 300 meter frå tunnelopninga.