Hopp til innhold

Russisk lakseinspeksjon på Bømlo

Russiske veterinærer er på norgesturne denne uken for å sjekke lakseanlegg. Det er håp om at importstoppen blir opphevet etter besøket.

Russisk lakseinspeksjon i Brandasund på Bømlo
Foto: Jan Harald Larsen / NRK

I dag var det lakseinspeksjon fra Russland på lakseslakteriet i Brandasund på Bømlo.

De russiske veterinærinspektørene er på turne langs norskekysten.

De vil blant annet observere våre kontrollrutiner på anleggene, men vil ikke foreta nye kontroller av norsk laks.

Russerne besøker Bømlo i dag

Tidligere har de besøkt oppdrettsanlegg, settefiskanlegg og fiskeforfabrikker i Levanger, Hitra, Fosen og Florø.

Fredag og lørdag har de planlagt besøk her i Hordaland - først på Bømlo og Austevoll fredag, og i Bergen på lørdag.

I dag kom de til Brandasund Fiskeforedling på Bømlo. Dette store lakseanlegget var tidligere avhengige av det enorme russiske markedet. De varslet permitteringer da importforbudet kom i januar, og framtiden så dyster ut for lakseslakteriet.

Imidlertid viste det seg at importstoppen ikke hadde den effekten man fryktet. I mellomtiden har de funnet nye markeder for lakseksport.

Likevel er Brandasund selvfølgelig interessert i å få tilbake tilgangen til det Russland som eksportmarked. 

Hemmelig liste

Russerne har med seg en egen liste over anlegg de ønsker å besøke, men den har de tildels holdt for seg selv under oppholdet i Norge.

Det er en delegasjon fra den russiske veterinærtjenesten som besøker norske fiskerianlegg.

Laksekonflikten nær løsning

Statsminister Jens Stoltenberg sa i dag i et møte med den russiske statsministeren Mikhail Fradkov at han øynet et håp om en snarlig løsning på laksekonflikten mellom Norge og Russland.

Men direktør Kari Bryhn i Mattilsynet tror ikke russerne vil oppheve importstoppen av norsk laks med det første.

- Dette er egentlig veldig opp til russerne, sier Bryhn.

- Det første som må skje, er at en felles arbeidsgruppe for Norge og Russland setter seg ned og analyserer materialet som blir samlet inn under ekspedisjonen i Norge.

Importforbud i tre måneder

Importforbudet kom etter at russerne viste til for høye verdier av tungmetall i den norske laksen. Mattilsynet protesterte på dette, og viste til tall som sier at giftinnholdet i den norske laksen ligger godt under EUs grenseverdier.

Forbudet trådte i kraft 1. januar i år. Det er først nå med den russiske inspeksjonen denne uken at vi kan se tegn på løsning av konflikten.

De russiske inspektørene vil ikke la seg intervjue av norsk presse på sin turne.