Rusbelastet ungdom får nytt hjelpetilbud

– Bruk av ecstasy i ungdomsmiljøer er i ferd med å bli et stort rusproblem, sier Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene. Til høsten starter byggingen av en ny ungdomsklinikk.

Hjellestadklinikken

ØKT ETTERSPØRSEL: – Det er sterk økning i etterspørselen etter behandlingstilbud for unge rusbrukere i Bergensområdet, sier adm. dir. Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene.

Foto: Stian Røkenes / NRK

Når Ungdomsklinikken på Hjellestad etter planen står ferdig høsten 2017, har Bergensklinikkene fått 20 nye behandlingsplasser for unge rusmiddelavhengige i alderen 18-25 år.

– Vi hadde planene klare allerede i 2011. Nå er alle godkjenninger i orden. Dette blir en flott tilvekst til behandlingstilbudet til denne gruppen, sier administrerende direktør Erling Pedersen.

Opptil 18 ukers ventetid

Erling Pedersen ved Bergensklinikkene

ØKENDE PROBLEM: – Bruken av ecstasy er utbredt i flere ungdomsmiljøer og er i ferd med å bli et stort problem, sier Erling Pedersen.

Foto: NRK

Det nye bygget har en kostnadsramme på 45 millioner kroner.

– Vi håper på statlig medvirkning til finansieringen, i likhet med andre som har avtale med det offentlige. Alternativt er vi klare til å få egen finansiering på plass, sier Pedersen.

Bergensklinikkene, som er Vestlandets største aktør innen rusbehandling i avtale med Helse Vest, opplever stor pågang.

– Det er sterk økning i etterspørselen etter behandlingstilbud for unge rusbrukere i Bergensområdet, ikke minst som følge av at metamfetaminbruk har overtatt for heroin. Vi har generelt 100 prosent belegg hele tiden, sier Pedersen.

For deler av rusbehandlingstilbudet er det opptil 18 ukers ventetid.

– Det er langt mer enn ønskelig og viser behovet for behandlingsplasser, sier Pedersen.

Kraftig økning i ecstasy-bruk

En fersk kartlegging av rusmiddelbruk i Bergen viser en betydelig økning i bruk av ecstasy/MDMA (metylendioksimetamfetamin). Den viser også at tilgjengeligheten på LSD har økt.

– Den tydelige trenden er at ecstasy og rusmidler innen MDMA-gruppene er på fremmarsj. Men i motsetning til på 90-tallet, da ecstasy forekom i bestemte miljøer, ser vi nå at partydop er utbredt i flere ulike miljøer. Det kommer også i flere ulike varianter. Økningen er kraftig, og det er i ferdig med å bli et stort rusproblem, sier Pedersen.

– Hvorfor er det viktig at ungdom har et eget behandlingstilbud?

– For å få en bedre tilnærming til deres livssituasjon og rusbruk. Unge rusbrukere har ofte en historie med sosial utstøting, fra fellesskap som skole og organisasjonsliv, og det er ofte en omsorgsproblematikk inne i bildet. Med en egen ungdomsklinikk kan vi tilpasse behandlingstilbudet, sier Pedersen.

Hjellestadklinikken

TOMT PÅ 40 MÅL: Stiftelsen Bergensklinikkene har nylig kjøpt 40 mål tomt på Hjellestad. Planen er å bygge opp treningsboliger.

Foto: Stian Røkenes / NRK

Treningsboliger på ny tomt

Stiftelsen har nylig kjøpt en tomt på 40 mål på Hjellestad. Når ungdomsklinikken står ferdig, er planen at deler av tomten brukes til å bygge treningsboliger for ruspasienter som er ferdig behandlet.

Særlig unge ruspasienter har ikke lært seg å bo. De mangler trening.

Erling Pedersen, adm. dir. Bergensklinikkene

– Vi håper å kunne bli en boligaktør inn mot dem som er i rehabilitering. Særlig unge ruspasienter har ikke lært seg å bo. De mangler trening. For å lykkes med rusrehabilitering er det helt avgjørende med ordnede boforhold og botrening, sier Pedersen.

Per i dag er det 50 prosent av rusbrukere i behandling som ikke har egen bolig, ifølge en fersk NIBR-rapport, sier direktøren for Stiftelsen Bergensklinikkene.