Hopp til innhold

Røyrleggjar og entreprenør toppar i Naustdal

Håvard Røyseth og Jarle Reiakvam har den største formua i Naustdal.

Det viser skattelistene som vart offentlege i natt.

Håvard Røyseth har bygd opp formuen på 19 millionar kroner som eineeigar av Røyseth Maskin. Gjennom selskapet eig han entreprenørverksemda Helgås og Røyseth AS.

Røyrleggjar Jarle Reiakvam er nestemann på lista med 17 millionar kroner. Gjennom Reiakvam Holding har 58-åringen full kontroll på Reiakvam Rørservice, der han også er administrerande direktør.

Vi gjer merksame på at listene er basert på førebelse skattetal frå Skattedirektoratet. Tala kan innehalde feil som vil bli retta når klagehandsaminga er ferdig.

Formuestoppen i Naustdal 2013

Namn

Fødselsår

Postadresse

Formue

Inntekt

Skatt

Håvard Røyseth

1967

6817

19.062.651

681.419

452.640

Jarle Reiakvam

1956

6817

17.000.544

714.125

417.899

Torgeir Fauske

1976

6817

16.924.417

1.675.060

789.205

Ragnar Leidulv Berntsen

1942

6817

12.696.739

882.898

363.264

Andreas Engebø

1943

6944

10.568.212

867.416

372.690

Oddvar Magnar Tefre

1950

6817

9.727.219

1.227.519

572.553

Odd Sverre Liseth

1941

6817

9.571.854

155.336

112.308

Oddbjørn Aase

1949

6817

8.601.743

103.899

105.616

Olav Jarl Berntsen

1950

6817

8.342.169

598.745

232.961

Olav Ospehaug

1949

6817

7.510.205

760.496

317.659

Stein Torald Vonen

1967

6817

7.142.918

1.270.218

626.034

Tore Stuhaug

1951

6817

6.185.415

929.482

339.949

Arne Jens Larsen

1956

6817

5.781.526

466.575

199.940

Henning Holsen

1963

6817

5.776.549

1.294.628

461.814

Geir Førsund

1963

6817

5.698.294

952.311

358.021