Røykutvikling i Nordhordland

Det har kome røyk frå eit lagerbygg på Rossland i Alver kommune. Det brenn ikkje, og kjem ikkje meir røyk lenger. Truleg var det feil i eit dieselaggregat som gjorde til at røykutviklinga starta, melder politiet.