Rotteforsøk viste at nok søvn ikke hjelper mot trøtte nattevakter

BERGEN (NRK): Forskerene på UiB simluerte åtte timers nattevakter på rotter. Det gav uventede resultater.

Rotteforsøk Universitetet i Bergen

SKIFTARBEID: Forskere ved Universitetet i Bergen lot denne og flere andre rotter jobbe åtte timers nattevakter. Det gav nye svar som kan hjelpe oss mennesker.

Foto: Espen Hatlestad / NRK

Stipendiat Andrea Rørvik Marti ved Bergen stress and sleep group viser frem et rom fylt med rotter på Universitetet i Bergen.

– Her inne simulerer vi skiftarbeid hos rottene. Vi har dem i sakte roterende hjul, enten om natten eller om dagen. Også sammenligner vi effekten av det å jobbe på dagtid med det å jobbe på nattetid, sier hun.

Rottene «jobber» i perioder på åtte timer. Måten de reagerer på skiftarbeid på kan i stor grad sammenlignes med hvordan mennesker gjør det, forteller Marti.

– Selv om rottene er nattaktive og vi mennesker er dagaktive, er det mange av de samme prosessene som styrer døgnrytmen og søvnregulering.

Uventede resultater

Forskningsgruppen har forsket på skiftarbeid siden 2014. Det har gitt uventede resultater.

– Vi har funnet ut at når rottene våre jobber i det som er deres natt, får de sakte hjernebølger som tyder på at de er trøtte. Men vi så også at rottene sover like mye, både de som jobber om dagen og de som jobber om natten, forklarer Marti.

Med andre ord fikk rottene «trøtte» hjernebølger, selv om de sov normalt.

– Så trøttheten kommer sannsynligvis ikke fra hvor mye de har sovet, men fra døgnrytmen.

Tina 23 jobber nattearbeid

JOBBER NATT: 23 år gamle Tina jobber natt som trailersjåfør på siden av studiene. Hun var en av fire personer i P3-dokumentaren NATT om nattearbeidere.

Foto: P3

Flere ulykker om natten

Ifølge Arbeidstilsynet (ekstern lenke) øker risikoen for arbeidsulykker med 50 prosent om natten. Lite søvn blir ofte trukket frem som årsaken. De som må sove om dagen, sover vanligvis rundt to timer kortere enn de normalt ville gjort, ifølge Arbeidstilsynet.

Det overrasket derfor forskerne at selv om rottene fikk like mye søvn som vanlig, fungerte de noe dårligere om natten.

– Det forteller oss at selv om man får en «god dags» søvn, kommer man likevel ikke unna negative effekter. Man føler seg ikke helt uthvilt om natten, selv om man har sovet godt, sier Marti.

Døgnrytmen spiller en større rolle enn forskerne hadde trodd.

– Døgnrytmen påvirker direkte hjernens funksjon. Når man jobber natt blir døgnrytmen snudd på hodet og det påvirker hjernen negativt. Det har vi ikke visst tidligere, sier Marti.

– Slitsomt å jobbe om natten

I kantinen på Haukeland universitetssjukehus treffer NRK portør Rune Stien, som er en av mange skiftarbeidere på sykehuset. Han syns det kan være tungt å jobbe på ulike tider av døgnet.

– Man kommer virkelig ut av døgnrytmen, og jeg blir sliten av nattarbeid. Jeg merker at jeg ikke får sove så godt når jeg kommer hjem fra nattevakt, sier Stien.

Ifølge Arbeidstilsynet er det bare 10 av 100 personer trives med å jobbe om natten. 70 prosent klarer å holde det ut, mens 20 prosent sliter så mye med det at de velger å slutte.

Stipendiat Andrea Rørvik Marti

FORSKER: Stipendiat Andrea Rørvik Marti med en av rottene som forskerne bruker for å se hvordan skiftarbeid påvirker kroppen.

Foto: Espen Hatlestad / NRK