Romslo

Ukjent betydning.

Navnet Romslo finner vi nedskrevet fra 1500-tallet. Hva navnet betyr, er en gåte. Det nærmeste man kommer, er følgende to tolkninger: I følge den ene er Romslo et usammensatt ord i bestemt form, dativ, flertall. Endelsen -o skulle da være den gamle dativendelsen -um. Men tolkningen gir ingen tydingsforslag.

Det gjør heller ikke den andre tolkningen, men den antyder at Romslo kan være et elvenavn. I så fall er endelsen -o opprinnelig -å, det vil si elv.

Hvis navnet er usammensatt, er det svært gammelt.

Romslo var holdeplass på Bergensbanen i tidsrommet 1935 - 1991.