Ny rapport: Laks rømmer fem ganger mer enn det rapporteres

Havforskere mener oppdrettslaks som rømmer fra merdene kan være et langt større problem enn man tidligere har trodd.

Oppdrettslaks

OPP TIL 2 MILLIONER: I en rapport fra Havforskningsinstituttet anslås det reelle tallet av lakserømminger til mellom 1 og 2 millioner fisk. Fiskeoppdretterne er imidlertid ikke overbevist.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Mens bransjen selv årlig rapporter om rundt 300.000 laks på rømmen, kan det reelle antallet være mye høyere. I en rapport som ble offentliggjort i dag skriver Havforskningsinstituttet at rømningstallene kan ha vært opp til fem ganger så høye.

Selv om det er stor usikkerhet i anslagene mener instituttet at det trolig dreier seg om mellom 1 og 2 millioner rømlinger årlig. Forskjellen i anslagene fra bransjen og fra instituttet ligger blant annet i at det forsvinner langt mer av de små lakseungene som kalles smolt, enn det oppdrettsbransjen har kontroll på.

Har mindre kontroll på smolt

Det er samtidig den fisken som rømmer som smolt, som kan gjøre mest skade på villaksen, kommer det frem i rapporten.

Det ser også ut til at smoltrømminger sjeldnere blir rapportert enn rømming av voksen laks. Dette mener instituttet kan skyldes at liten fisk unnslipper lettere og mer ubemerket. Når en stor fisk blir observert i nærheten av et anlegg blir det kontrollert for hull, men når smolt rømmer er det mindre sjanse for at rømmingen blir oppdaget.

Selv om gjennomsnittsstørrelsen til smolten passer med noten kan den minste smolten likevel slippe gjennom, noe som medfører at oppdrettere har mindre kontroll på små fisk. Det er derfor blitt utarbeidet anbefalinger for valg av maskevidde som tar utgangspunkt i størrelsen på den minste fisken.

Tror situasjonen er bedre i dag

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) var til stede da Havforskningsinstituttet la frem rapporten på en pressekonferanse i dag, men de har foreløpig ikke fått sett på detaljene i rapporten.

– Min umiddelbare reaksjon er at rapporten inneholder en del positive ting, som så vidt jeg kan se bekrefter at den innsatsen som havbruksnæringen gjør og har gjort i lang tid er riktig og at vi er på riktig vei, sier spesialrådgiver Kjetil Rykhus i FHL til NRK.

De mener Havforskningsinstituttets anslag på at det skjer mellom en og to lakserømminger årlig er beheftet med usikkerhet.

– Noe av materialet som ble lagt til grunn for rapporten var fra perioden 2006-2010, og vi vet at de mest effektive tiltakene som ble iverksatt for å redusere rømningen ble innført i 2008, men hadde ikke særlig effekt før 2009/2010. Jeg vil tro situasjonen i dag er vesentlig annerledes enn det som kanskje kom frem på pressekonferansen, sier Rykhus.