Rogaland stopper utbetalingene til NDLA

– Vi må finne ut om det er noe bedre vi kan bruke pengene på, sier leder i opplæringsutvalget. I Aust-Agder jobber Frp for utmelding.

ndla.no

KUTTER UTBETALINGENE: Fylkesutvalget i Rogaland har vedtatt ikke å betale ut mer penger til NDLA fra 2019. De tar til orde for en evaluering av driften av NDLA, og hvilken rolle læremiddelselskapet skal ha i den videregående skolen i Rogaland i fremtiden.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

De seks flertallspartiene i Rogaland fylkeskommune; Ap, KrF, Sp, V, Frp, MDG og SV, har vedtatt å stoppe utbetalingene til Nasjonal digital læringsarena (NDLA) fra 2019.

– Dette er et veldig klart signal til NDLA, sier leder i opplæringsutvalget i Rogaland, Simon Næsse (Ap).

Simon Næsse

Simon Næsse

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

NDLA lager gratis digitale læremidler for videregående skole, og eies av 18 fylkeskommuner, som siden 2007 har betalt inn rundt 400 kroner per elev årlig.

Den siste tiden har NDLA vært i hardt vær for å gi ett privat selskap store kontrakter mens eierne hadde lederroller i NDLA. Mange mener også ordningen hindrer innovasjon og valgfrihet, fordi fylkeskommunene bruker mesteparten av pengene til digitale læremidler på NDLA.

I dag vedtok flertallspartiene i Rogaland å kutte fylkets utbetaling til NDLA, som i år er på 7,8 millioner kroner, fra økonomiplanen i 2019. I vedtaket sier partiene at nye utbetalinger ikke er aktuelt før driften av NDLA og selskapets rolle for fremtiden er evaluert.

Brukes mer i Rogaland

Etter forrige ukes møte i opplæringsutvalget, fortalte lederen til NRK at flere politikere ønsket å melde seg ut eller stoppe utbetalingene.

Nå er det altså det siste som blir tilfelle. Ifølge NDLAs vedtekter har fylkeskommunene ett års «oppsigelsesfrist». Derfor kan ikke Rogaland la være å betale i 2018.

– Men vi gjør ikke noen utbetalinger etter det før vi har evaluert hvordan NDLA faktisk fungerer, sier Næsse.

John Arve Eide

John Arve Eide

Foto: Ann Kristin Ohrstrand / Akershus fylkeskommune

Foreløpige tall for 2017 NRK har fått av NDLA, viser at besøkstallene på ndla.no øker mer fra rogalandregionen enn fra landet for øvrig. Næsse sier imidlertid tilbakemeldingene de har fått fra «lærere og skoleverket ellers» ikke er gode.

– Vi må finne ut om det finnes noe bedre vi kan bruke pengene på, sier han.

Støttes av Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet i Rogaland støtter vedtaket.

– Vi synes det er veldig fornuftig. Det har jo vært en del medieoppslag i det siste om litt tvilsom praksis, men det vi har vært mest opptatt av, er manglende medbestemmelse. Vi synes signalet flertallspartiene nå sender, er veldig viktig, sier hovedtillitsvalgt Ingeborg Tyse, som fulgte tirsdagens fylkesutvalgsmøte fra sidelinjen.

Aust-Agder Frp vil ut

Styrelederen i NDLA sier han tar vedtaket fra Rogaland til etterretning.

– Dette er slikt som NDLA bare må forholde seg til. Vi kan ikke som organisasjon gå inn i en debatt med politikerne, sier John Arve Eide.

Åshild Bruun-Gundersen

Åshild Bruun-Gundersen

Foto: Thomas Sommerset

Også i Aust-Agder er det diskusjoner rundt medlemskapet i NDLA. Tirsdag foreslo Frp i fylkesutvalget å melde fylket ut av samarbeidet.

– Forslaget er å gå ut av NDLA, stoppe overføringene, og bruke pengene på innkjøp av digitale læremidler i det åpne markedet. Vi starter nå arbeidet for å få flertall for dette i fylkestinget 12. desember, sier fylkestingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (Frp).