Hopp til innhold

Rødt krever at pengene Vy betaler på Bergensbanen må investeres på strekningen

Vy betaler 2,2 milliarder kroner for å kjøre tog på Bergensbanen og Vossebanen de neste 10 årene. Nå stiller Rødt krav til hvordan pengene skal brukes.

Nye Flirt-togene på Vossebanen

VY BETALER 2,2 MILLIARDER FOR Å FÅ KJØRE BERGENSBANEN: Rødt mener pengene må komme til nytte på strekningen mellom Bergen og Oslo.

Foto: Jon Bolstad / NRK

Gruppeleder Jeanette Syversen i Rødt håper å få med seg fylkestinget i Vestland på kravet om at pengene må komme Bergensbanen og Vossebanen til gode:

– Det er viktig med investeringsmidler for å styrke togtilbudet, men også viktig med penger til vedlikeholdet av strekningen, sier Syversen.

Rødt har hele tiden vært sterkt imot jernbanereformen i Norge og mener nå at inntektene fra anbudet i hvert fall burde øremerkes til Bergensbanen og Vossebanen.

Vil ikke øremerke

Syversen ønsker seg bedre tilbud for nattog, billettpriser og investering i fremtidig utbedring av strekningen som vil korte reisetiden betraktelig.

Nytt dobbeltspor mellom Arna og Stanghelle og videre til Voss er under planlegging, sammen med ny E16 på den ras- og ulykkesutsatte strekningen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil ikke love øremerking av pengene Vy må betale på Bergensbanen og Vossebanen.

– Det er opp til Stortinget å beslutte hva det offentlige skal bruke pengene på. Dette gjelder også inntekter fra Vy om trafikkpakkene. Det er meningen at pengene vi sparer på jernbanereformen går tilbake til å styrke jernbanetilbudet, sier Dale og legger til:

– Jeg syns det er interessant og smått gledelig å se at Rødt ønsker å bruke penger fra en reform de aktivt har vært imot.

Jon Georg Dale med asiatisk turist foran Bergensbanen

SIER NEI TIL RØDT-FORSLAG: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp). Her på Voss stasjon.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

Får støtte fra fylkesordføreren

Rødt løfter spørsmålet om øremerking av midler opp på fylkestinget for Vestland tirsdag

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) ser på forslaget som interessant og mener det kan få flertall i fylkestinget.

– Nå er det like før vi skal spille inn forslaget til nasjonal transportplan. Det er der vi i fellesskap kan fronte interessene til Vestland. Den jobben må vi ta i fylkestingssalen i fellesskap, sier Askeland.

Jon Askeland, Senterpartiet

MÅ TA DET I FYLKESTINGSSALEN: Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) synes forslaget fra Rødt er interessant.

Foto: Artur do Carmo / NRK

Krever innsyn i avtale

Avtalen mellom Jernbaneverket og Vy skal etter planen signeres i Bergen på fredag.

Rødt mener det nå er nødvendig å kreve at regjering og storting står for den opprustningen som er nødvendig for skinnegang og togmateriell på strekningen.

Rødt krever også full innsikt i avtalen som er inngått med Vy. Dette for at det skal være mulig å kunne gå inn å sette krav til hva avtalen skal gjelde.

– Vi frykter at ting som renhold og vedlikehold nå kan bli satt ut på anbud, sier Syversen.

– For oss er der viktig at lønns- og arbeidsvilkår skal være basert på landsdekkende tariffavtaler.