Ringeriksbanen utsatt

Ringeriksbanen, som skal korte ned reisetiden på Bergensbanen med en time, blir likevel ikke klar for trafikk på denne siden av 2030. Prosjektet har tapt i kampen mot andre viktige utbygginger i mange år, også i årets reviderte nasjonalbudsjett.

Ringeriksbanen
Foto: Illustrasjon / NRK