Hopp til innhold

Starter gransking: Skal sjekke om oljebransjen slipper for lett unna

Fagforeningen og miljøorganisasjonene mener Petroleumstilsynet må bli hardere mot oljeselskapene. Nå blir de hørt, ved at Riksrevisjonen starter gransking.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

STARTER FORANALYSE: Riksrevisor Per-Kristian Foss og ekspedisjonssjef Kjell Bildøy (t.v.), her under en pressekonferanse i 2015.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Riksrevisjonen vil sette i gang en foranalyse av Petroleumstilsynet, bekrefter Kjell Bildøy, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonens forvaltningsrevisjon, overfor NRK.

Beslutningen kommer etter at flere har kritisert Petroleumstilsynet (Ptil) for å ta for lett på de mange ulykkene og uhellene i oljebransjen de siste årene, og ikke benytte seg godt nok av sanksjonsmulighetene de har.

Fagforeningen Industri Energi har sammen med Bellona og flere andre organisasjoner bedt Riksrevisjonen granske Ptil.

Vurderes ut fra risiko og vesentlighet

Nå får de altså viljen sin. Riksrevisjonens styre behandlet nylig hvilke virksomheter de skal fokusere på i planperioden mai 2017 til mai 2018, og plukket blant annet ut Ptil.

Dermed igangsettes en såkalt forundersøkelse i disse dager, før man eventuelt beslutter å gjennomføre en såkalt hovedundersøkelse senere.

– I første omgang gjør vi en foranalyse, så får vi se hva som kommer ut av den. Den vil gå i noen måneder, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, sier Bildøy.

Han vil ikke kommentere bakgrunnen for beslutningen annet enn på generelt grunnlag.

– Vi vurderer aktuelle temaer ut fra risiko og vesentlighet, sier ekspedisjonssjefen.

Går oftest til hovedanalyse

I flertallet av virksomhetene Riksrevisjonen gjør foranalyse av, gjennomføres det også en hovedanalyse.

På sine nettsider opplyser de at følgende spørsmål er blant dem som kan være aktuelle å stille i en revisjon av typen som nå er igangsatt for Ptil:

  • Bruker forvaltningen ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med Stortingets vedtak og forutsetninger?
  • Er forvaltningens ressursbruk og virkemidler effektive i forhold til de målene som Stortinget har satt på området?
  • Etterleves regelverk fastsatt av Stortinget?
Anne Myhrvold

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet

Foto: Anders Fehn / NRK

Direktør for Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, er ikke kjent med at de blir gjenstand for en foranalyse av Riksrevisjonen når NRK tar kontakt fredag formiddag, og vil derfor ikke kommentere saken.

– Det kan godt hende det er sendt noe til oss, men jeg er ikke kjent med det, sier Myhrvold.

Frode Alfheim, nyvalgt leder i Industri Energi, er tilfreds med granskingen.

– Vi må vite at vi har et tilsyn som er i stand til å sette foten ned overfor både bransjen og enkeltselskaper, og sørger for fokus på vår felles målsetning om helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel, sier han til NRK.