RIKSANTIKVAREN SIER NEI TIL BYBANE:

Mandag er riksantikvar Jørn Holme i Bergen for å møte byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H) og si sin mening om bybanetraseen gjennom sentrum. Der vil han gi klart uttrykk for at han vil komme med innsigelse mot vedtaket om å legge banen i tunnel på den ene eller andre siden av Kjøttbasaren, skriver Bergens Tidende. – Begge de alternativene er svært uholdbare for oss, sier Holme, som også er svært skeptisk til å legge banen over Bryggen.

Kjøttbasaren og Finnegaarden
Foto: Espen Hobbesland / NRK