Rift om førskolelærere

Akkurat nå har vi 5000 førskolelærere for lite i Norge.

Barnehage
Foto: Johannes Morland / NRK

Det blir bygd barnehagar som aldri før, men nå sliter kommunene med å få nok førskulelærere.

Kravet er én pedagog for hvert 9. barn i aldersgruppen 0 til 3 år, og en pedagog for hvert 18. barn over 3 år.

Mange kommuner søker om fritak fra dette kravet. I Hordaland har tallet på dispensasjoner økt fra 52 til 122 siden i fjor.

Færre søkere

- Da vi startet opp for to år siden hadde vi opptil 70 søkere til en stilling, i dag har vi mellom en og fire, så responsen har vært mye mindre, sier Kristi Øvrebø, daglig leder av Veksthuset-barnehagene på Sotra.

NETT-TV: - Det finnes bare én løsning

Problemet med å få tak i førskolelærere er et økende problem i hele landet. Mest prekært er behovet på Østlandet og i Rogaland.

- Må få lønnsvekst

Mangelen på førskolelærere er en av årsakene til at det ikke blir full barnehagedekning i Norge i år. Utdanningsforbundet mener det bare finnes én løsning på problemet.

- Det viktigste tiltaket er å sørge for en solid lønnsøkning for førskolelærere slik at yrket er attraktivt, flere ønsker å bli det og flere kommer tilbake til barnehagene og ønsker å bli der, sier leder for seksjon barnehager i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand.

Snittlønnen for en førskolelærer er cirka 315 000 kroner i året. En nyutdannet førskolelærer tjener cirka. 280 000 kroner.