Retten: – Var sannsynligvis utilregnelig da foreldrene ble drept

Sønnen kan trolig ikke straffes for drapet på foreldrene hjemme på Sotra. 41-åringen forlot psykiatrisk sykehus kort tid i forveien, og omtales som «en åpenbar fare for sine omgivelser».

Dobbeldrap på Kolltveit

DRAPSALARM: Politiet rykket ut på en bekymringsmelding fra pårørende, og visste ikke at noe kriminelt hadde skjedd. Da de kom frem til boligen på Sotra, fant de ekteparet drept.

Foto: Ingvild Ulset / NRK

Om ettermiddagen 27. juni ble Per Arne Ormehaug (67) og Siri Helen Johannessen (66) funnet drept ved sitt eget hjem på Kolltveit på Sotra.

Politiet rykket ut til boligen etter en bekymringsmelding fra pårørende. De visste ikke at noe kriminelt hadde tilstøtt ekteparet, før deres nå 41 år gamle sønn på stedet fortalte politiet at han hadde drept foreldrene med kniv.

Drapene skal ha skjedd utenfor inngangsdøren, før ekteparet ble flyttet til garasjen. Den siktede sønnen skal så ha spylt oppkjørselen og byttet klær.

I en kjennelse fra Bergen tingrett fredag ettermiddag kommer det frem at retten mener «det er mer sannsynlig at siktede var utilregnelig i gjerningsøyeblikket enn at han var tilregnelig».

Dommeren baserer dette både på måten drapene ble utført på, dokumentene i saken og avhør av vitner og siktede selv.

Kommer de sakkyndige under rettssaken til samme konklusjon, betyr det at 41-åringen ikke kan straffes for drapene, men i stedet idømmes tvungent psykisk helsevern.

Huset på Kolltveit der to personer ble funnet drept

FUNNET DØDE: Ekteparet ble funnet døde i garasjen ved boligen sin på Kolltveit på Sotra.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Forlot sykehuset kort tid i forveien

Siktede hadde lenge hadde slitt med psykiske problemer, og var i kontakt med helsevesenet få dager før drapene.

I den ferske fengslingskjennelsen fremkommer det at 41-åringen var innlagt på Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sykehus «kort tid forut for gjerningstidspunktet», og at drapene «fant sted kort tid etter han reiste derfra».

Etter det NRK forstår skal siktede ikke ha forlatt sykehuset samme dag som drapene skjedde, men et par dager i forveien.

Mannen har tidligere vært tvangsinnlagt og opptrådt fysisk utagerende og truende, og en foreløpig rettspsykiatrisk undersøkelse ga ifølge en tidligere kjennelse «grunn til å anta» at 41-åringen er psykotisk og strafferettslig utilregnelig.

Nå fastslås det altså at han sannsynligvis var utilregnelig i selve gjerningsøyeblikket.

Fredrik Verling utenfor Bergen tingrett

VILLE IKKE FENGSLES: Forsvarer Fredrik Verling forteller at 41-åringen ikke samtykket til videre varetektsfengsling.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

«Åpenbar fare for sine omgivelser»

Siktede ble fredag formelt varetektsfengslet i fire nye uker. Mannen er imidlertid fortsatt innlagt på Sandviken sykehus.

«At dette er nødvendig mener retten underbygger at han var utilregnelig på gjerningstidspunktet», ifølge kjennelsen.

Siktedes forsvarer Fredrik Verling sier til NRK at klienten hans motsatte seg fengslingsforlengelsen, og at forsvareren har forklart retten hvorfor, men at han ikke vil kommentere begrunnelsen han har gitt.

41-åringen har ikke samtykket til at det gis innsyn i journalene hans fra tidligere behandling. Helse Bergen har likevel valgt å utlevere disse, fordi «tungtveiende private eller offentlige interesser gjør det rettmessig å gi opplysningene videre», etter helsepersonelloven § 23.

Denne beslutningen fra helseforetaket vitner om at det er sterk fare for nye voldshandlinger om siktede blir løslatt, ifølge dommeren. Han fastslår at siktede fremstår som «en åpenbar fare for sine omgivelser», og etterkom derfor politiets ønske om forlenget varetektsfengsling.

Politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen

FERDIGE MED AVHØR: Politiet venter nå på resultater av tekniske undersøkelser og sakkyndigrapport, sier politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Forklaringen samsvarer med det vi har funnet

Politiet avholdt denne uken nye avhør av siktede, og er nå ferdige med å snakke med 41-åringen, forteller politiadvokat Sven Arne Dahl-Michelsen.

– Vi anser oss som ferdige. Nå venter vi på resultatene av de tekniske undersøkelsene og sakkyndigrapporten, sier han.

Politiadvokaten sier 41-åringen har forklart seg både om drapshandlingene og motivet.

– Så langt samsvarer forklaringen hans med det vi har funnet, sier politiadvokaten, som imidlertid ikke vil kommentere hva siktede har sagt om motivet.

Krimteknikere beslagla flere kniver etter drapet. Siktede har forklart seg om drapsvåpen, bekrefter Dahl-Michelsen.

– Han har forklart seg om det, og så er det foretatt tekniske undersøkelser for å se om det samsvarer.

– Har dere snakket med ham om tidligere psykiatrisk behandling?

– Ja, han har snakket om innleggelser, men det er ikke noe vi har diskutert veldig mye, sier politiadvokaten.

Brynhild Braut

RYKKER TROLIG UT: Helsetilsynet vurderer fortløpende et såkalt stedlig tilsyn ved Sandviken sykehus, opplyser avdelingsdirektør Brynhild Braut.

Foto: Statens helsetilsyn

Helsetilsynet henter inn sakkyndig

Helsetilsynet åpnet raskt tilsyn med Helse Bergen etter å ha blitt varslet om saken.

Avdelingsdirektør Brynhild Braut forteller at de nå har fått inn den dokumentasjonen de ba om, men at de har bestemt seg for å hyre inn en sakkyndig psykiater for å få råd om hvorvidt det er mer dokumentasjon de bør etterspørre.

– Saken har en del faglige spørsmål i seg som er viktige å få besvart, sier Braut.

I tillegg vil representanter fra Helsetilsynet sannsynligvis reise til Sandviken sykehus for å undersøke forholdene ved Psykiatrisk klinikk, og intervjue involvert helsepersonell og ledere.

Helsetilsynet vil så skrive en foreløpig rapport om saken, be om tilbakemelding fra de involverte, før den endelige rapporten fullføres.

Braut forteller at Psykiatrisk klinikk ikke er pålagt noen umiddelbare endringer i driften som følge av saken.

Helse Bergen har tidligere bekreftet at 41-åringen har vært innlagt hos dem. De ønsker ikke å kommentere saken utover det.

– Av hensyn til taushetsplikten og det pågående tilsynet, begrunner kommunikasjonsdirektør Erik Vigander overfor NRK.