Rekordmange hjorter trafikkdrept

Aldri før har så mange hjort mistet livet i trafikken i Bergen som i år. 18 dyr er drept så langt, en dobling siden i fjor.

Økning i hjortestammene og stor utbygging i sentrale strøk kan være noen av forklaringene.

Hjortestammene øker med åtte prosent hvert år. Bare i Bergen kommune er det nå registrert tusen dyr.

Flere fellingstillatelser har så langt ikke bidratt til å redusere antallet dyr.

- Slå ned på farten!

18 dyr har altså mistet livet i Bergens-trafikken frem til nå i år. Det er dobbelt så mange som i 2005.

Viltansvarlig i Bergen, Halvar Sandven, er bekymret.

- Det er alt for mange, vi hadde 17 i hele fjor.

Sandven kommer i den sammenheng med en innstendig oppfordring til billistene:

- Vi risikerer 30 drepte dyr i år hvis de som kjører ikke begynner å slå ned på farten.

Hjorteskilt på Flyplassvegen
Foto: NRK

Flyplassveien særlig farlig

Den siste kilometeren før flyplassen i Bergen er særlig utsatt for tiden, den er nesten livsfarlig på grunn av alle hjortene som ferdes i området.

Det er nå satt opp blinkende skilt for å advare billistene om hva som kan møte dem.

Sandven ønsker seg imidlertid enda flere tiltak.

- I første omgang kunne jeg tenkt å få ryddet litt skog, slik at man få bedre tid til å se dyrene når de kommer. Det er også ønskelig å få satt ned den nåværende fartsgrensen på 70 kilometer i timen, men dette har jeg skjønt er en vanskelig sak, det skal ut på høring, osv.