Hopp til innhold

Rekordhøye poenggrenser for å komme inn på sykepleierutdanningene

Konkurransen om studieplassene på sykepleierutdanningene er stor. I Bergen har det aldri vært høyere poenggrense for å komme inn på studiet.

Sykepleier illustrasjonsfoto

POPULÆRT: Stadig flere kvalifiserte søkere søker seg til sykepleierutdanningene over hele landet.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

I dag presenterte Samordna opptak tallene for opptaket til høyere utdanning 2017. Aldri før har så mange fått tilbud om studieplass i Norge.

Sykepleierstudiet er det mest søkte studiet. 15.738 søkere har dette studiet som sitt førstevalg. Det er over seks prosent flere søkere enn i fjor.

De to siste årene har det vært en økning på 22 prosent i antallet som har sykepleierutdanning på førstevalg, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen da han presenterte opptaktstallene i dag.

– Vi kommer til å trenge flere ansatte i helsevesenet vårt og flere sykepleiere. Vi vet at vi kommer til å få flere eldre og flere kommer til å leve lengre med kompliserte sykdomsbilder. Det gjør at det er godt nytt at sykepleierutdanningene er så populære, sier Røe Isaksen.

Rekordhøy poenggrense i Bergen

På Høgskulen på Vestlandet (HVL) har poengrensen for å komme inn på sykepleierutdanningen i Bergen aldri vært høyere.

For søkere i ordinær kvote er poenggrensen 52,2, en oppgang fra 50,8 i fjor. Det betyr at alle som kom inn på studiet i ordinær kvote hadde minst 52,2 poeng. Poengene beregnes ved å legge sammen karaktersnittet fra videregående skole med alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Oppgangen skjer på tross av at det var færre søkere til studiet i enn i fjor. 902 personer hadde sykepleierbacheloren på førstevalg, mot 962 i fjor.

– Vi har aldri sett en poenggrense i nærheten av dette tidligere, sier kontorsjef Unni Beite Rogvin ved opptakskontoret på HVL.

Også på studiestedene Stord, Haugesund og Førde økte poenggrensen.

Den samme tendensen ser man på svært mange av landets høgskoler, viser tall fra Samordna opptak.

Stor konkurranse i Oslo

Høgskolen i Oslo og Akershus opplever også stor konkurranse om plassene på sykepleierutdanningen.

På alle de tre studiestedene Kjeller, Sandvika og Oslo økte poengrensen for søkere i ordinær kvote, fra henholdsvis 46,2 til 47,4, 50,5 til 51,8 og 47,2 til 48,1.

– Sykepleie er stadig mer populært. Søkertallene er høye, poenggrensen er høyere og mange står på venteliste, sier prorektor for utdanning Nina Waaler ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Åpner for flere studieplasser

Den store søkingen til sykepleierstudiet gjør at kunnskapsministeren sier at det kan bli aktuelt med flere studieplasser.

– Det er flere enn før som ikke kommer inn. Det kan bety at vi er nødt til å øke antallet sykepleierplasser i fremtiden, sier Røe Isaksen.

– Men det er viktig at vi har sykepleierutdanninger med høy kvalitet, og da er vi avhengig av den tett koblingen til praksis. Så hvis vi skal øke antallet plasser må vi også sikre at vi klarer å skaffe nok praksisplasser.