Regjeringen overkjører NVE – sier ja til kraftutbygging i vernet vassdrag

Kraftproduksjonen skal nidobles ved den svært sårbare laksebestanden i Vosso.

Palmafossen kraftverk

UTVIDES: Palmafossen kraftverk skal øke produksjonen fra 1,8 til 16,3 gigawattimer årlig.

Foto: Voss Energi

Olje- og energidepartementet har vendt tommelen opp for opprusting og utvidelse av Palmafossen kraftverk i Raundalselva.

Planen til Voss Energi er å nidoble kraftproduksjonen, fra dagens 1,8 gigawattimer årlig til 16,3, en økning tilsvarende forbruket til 700 husstander.

Rune Flatby

OVERKJØRT: Rune Flatby i NVE.

Foto: NVE

Departementets ja kommer til tross for at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sa nei til utbyggingen i Vosso-vassdraget, som har vært et vernet vassdrag siden 1986.

LES OGSÅ: Nytt håp for Vossolaksen

– Vi avslo i utgangspunktet søknaden. Den har blitt justert flere ganger, men vi mener fortsatt det er usikkert om tiltakene de har foreslått har tilstrekkelig effekt i et nasjonalt laksevassdrag, sier Rune Flatby, direktør for NVEs konsesjonsavdeling.

Godkjennelse fra regjeringen er uvanlig når NVE har sagt nei.

– I de aller fleste tilfeller registrerer vi at våre vedtak blir opprettholdt, men det er også noen som blir overprøvd, sier Flatby.

Var skeptiske, men sa ja

Også Fylkesmannen i Hordaland har hatt innvendinger. Men mer spesielt enn at departementet går imot NVE, er det kanskje at fylkesmannens miljøvernavdeling er mindre skeptisk enn NVE.

– Laksefisk er jo komplisert, og det kan være nyanser i vurderingene, sier Flatby.

– Dette er et prosjekt vi har vært skeptiske til i utgangspunktet, fordi det berører et vernet vassdrag, og et nasjonalt laksevassdrag med en veldig sårbar laksebestand, sier miljøvernsjef Kjell Kvingedal hos Fylkesmannen.

Men han er fornøyd med tiltakene Voss Energi har foreslått for å hindre at laksesmolten havner i kraftverket.

– Det er det som har vært vår bekymring i denne saken.

– Så utbyggingen vil altså ikke gjøre det vanskeligere og mer risikabelt for Vossolaksen?

– Nei, vi tror ikke det, sier Kvingedal, som viser til at de og Miljødirektoratet skal konsulteres under utformingen av detaljplanen for utbyggingen.

LES OGSÅ: Sterkt comeback for Vossolaksen

– Unikt i norsk sammenheng

Øyvind Lauritzen

FORNØYD: Øyvind Lauritzen i Voss Energi.

Foto: Privat

Olje- og energidepartementet skriver i vedtaket at de legger vekt på uttalelsene fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet, og «vurderer at det justerte prosjektet ikke vil forverre forholdene for laks».

De mener også området allerede er preget av inngrep, og at «redusert vannføring i fossen kan virke positivt for oppvandring av laks».

Styreleder i Voss Energi, Øyvind Lauritzen, sier planen deres for å holde laksesmolten skadefri og borte fra turbinene er unikt i norsk sammenheng.

– Men det er ganske vanlig nedover i Europa. Det er en form for duk eller rist som vannet går igjennom, men som leder fisken ut i et annet løp, sier Lauritzen.

LES OGSÅ: Uroa for laksen etter flaumen