Regjeringen om milliardkutt på Hordfast: – Ingen tvil om at dette er positivt

Regjeringen skryter av Vegvesenets Hordfast-innsparinger, og Ap mener det øker sjansen for realisering. Men på Stord krever man motytelser hvis firefeltsveien utsettes.

Hordfast, siste skisse fra Vegvesenet februar 2018

GIGANTPROSJEKT: Broen mellom Os og Tysnes er den største delen av 30-milliardersprosjektet Hordfast. Det er foreløpig ikke bestemt om man skal bygge sideforankret (bildet) eller endeforankret bro over Bjørnafjorden.

Foto: Statens vegvesen

Torsdag kunne NRK fortelle at Vegvesenet har regnet seg frem til at Hordfast kan bli billigere enn 30 milliarder kroner.

Ved å bygge broene mellom Stord og Os billigere, og utsette firefeltsveien på Stord til et nytt byggetrinn, kan kostnadene potensielt kuttes med så mye som ni milliarder fra dagens anslag på 35.

Statsminister Erna Solberg (H) uttalte nylig til NRK at hun er fornøyd med Vegvesenets kutt fra det forrige anslaget på 43 milliarder kroner.

Tommy Skjervold

Statssekretær Tommy Skjervold (Frp)

Foto: Olav Heggø / FotoVisjon AS

Samferdselsdepartementet skal også ha blitt informert av Vegvesenet om at det er ytterligere kutt på gang.

At summen kan bli under 30 milliarder kroner, mottas svært positivt.

– Det at man kutter kostnader er åpenbart positivt for de store veiprosjektene, det er det ingen tvil om, sier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet.

Halvert reisetid

Hordfast er viktig for målet om å halvere reisetiden mellom Bergen og Stavanger, og en helt sentral del av fergefri E39 på Vestlandet.

Men prosjektet ligger tidsmessig inne i andre halvdel av Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2029, og det er ennå ikke vedtatt at det skal bygges.

Departementet vil ikke gi noen garanti om at Hordfast vil få endelig «ja», tross de nye kostnadskuttene.

– Nei, det kan jeg ikke konkludere med. Men det er klart det er positivt at man oppnår kostnadsreduksjoner. Det er Regjeringen opptatt av, for at vi skal kunne gjennomføre den ambisiøse nasjonale transportplanen vi har lagt fram, sier Skjervold.

Magne Rommetveit

– BLE BESKYLDT FOR SABOTASJE: – Vi har sagt at en i starten kanskje må senke ambisjonene for standard og fartsgrense. Men da har vi blitt beskyldt for å ville sabotere hele Hordfast, sier Magne Rommetveit (Ap), som mener Vegvesenet nå gir dem rett.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Ap: – Ser lyst på fremtiden

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap), tidligere ordfører på Stord og medlem av transportkomiteen, sier han ser veldig positivt på de nye kostnadskuttene.

– Jeg ser lyst på fremtiden til Hordfast, sier Rommetveit.

Han sier det viktigste for Ap er at E39 blir fergefri, og tror utsettelse av firefeltsvei på Stord vil øke sjansen for realisering av Hordfast.

– Med den kostnaden som lå inne, var det altfor dyrt. Vi har sagt at en i starten kanskje må senke ambisjonene for standard og fartsgrense. Men da har vi blitt beskyldt for å ville sabotere hele Hordfast – at hvis vi ikke får 110 km/t og fire felt, så blir det nærmest ubrukelig. Det Vegvesenet nå lanserer, oppfatter jeg å være i tråd med det Arbeiderpartiet har sagt, sier Rommetveit.

Hvis man utsetter firefeltsveien på Stord, og broene kommer med økt trafikk, er Ap opptatte av at trafikksikkerheten blir ivaretatt.

– Det ville jo ikke være bra hvis en får nye flaskehalser og områder som blir trafikkfarlige, sier Rommetveit, som mener kommunesenteret Leirvik er spesielt utsatt.

Hordfast traseer

ALTERNATIVER: Firefeltsveien på Stord skal bygges enten fra Raunholm eller Agdestein i nord, avhengig av hvilken trasé man velger over Tysnes og sundet Langenuen, og sørover til Ådland.

Foto: Statens vegvesen

Krever bedre vei ved kommunesenteret

Leirvik ligger sør for Ådland, der planområdet til Hordfast stopper. Stord-ordfører Gaute Epland (Ap) krever at kommunesenteret inkluderes i planen, hvis kommunen skal godta utsettelse av firefeltsveien.

– Dette er noe vi kun kan akseptere hvis også veien sør for Ådland blir inkludert i Hordfast-prosjektet, som en del av byggetrinn to. Dette er en av de mest ulykkesutsatte strekningene på hele E39, sier Epland.

Han forventer dessuten et trasevalg for den videre E39-utbyggingen som ivaretar friluftsområdet Landåsen ved Leirvik på en bedre måte, og sier han vil fremme også dette som et krav hvis veien blir utsatt.

Epland understreker at han synes kostnadskuttene i seg selv er en god nyhet.

– Alt i alt er jeg jo veldig glad for at det jobbes intenst med å finne mulige kostnadsreduksjoner.

Regiondirektør Tom Knudsen

TÅLER UTSETTELSE: NHO-sjefen på Vestlandet, Tom Knudsen.

Foto: Moment studio / NHO

– Kan leve i flere år med tofeltsvei

Halvert reisetid mellom Bergen og Stavanger vil gi store gevinster for næringslivet, og NHO er derfor opptatt av rask realisering av Hordfast.

– Vi var veldig bekymrede når kostnadene var helt oppe i 43 milliarder kroner. Når man nå kommer ned i 30 milliarder, og kanskje også under det, er det klart det er veldig positivt for prosjektet, sier NHO-sjefen på Vestlandet, Tom Knudsen.

Han er ikke bekymret for at prosjektet vil svekkes av utsettelsen av veien på Stord.

– Vi mener vi kan leve i flere år med en tofeltsvei, sier Knudsen.