Hopp til innhold

Redningsaksjon ved Fedje

Ein 42 fots fritidsbåt har fått motorstans ved Fedje og driv mot land. Hovudredningssentralen i Sør-Noreg koordinerer ein redningsaksjon. Fritidsbåten får mellombels hjelp av fiskefartøyet «Hardhaus» medan dei ventar på lettbåtar frå kystvaktskipet KV Bergen og KNM Thor Heyerdahl. Det er ein del vind og sjø i området, ifølge HRS.