Hopp til innhold

Redningsaksjon på Voss

Ein person i eit turfølgje på Solbjørganipa på Voss er henta ned frå fjellet med luftambulanse. Redningsaksjonen vart sett i verk etter at vedkomande vart skadd på fjellet. Det var 14 personar i turfølgjet ifylgje politiet.