– Mennesker flytter man ved å gi et nytt tilbud, ikke ved å rive husene deres

Leieboerforeningen sterkt kritisk til Bergen kommunes getto-oppkjøp.

Vågedalen, Laksevåg

– ØKER FORSKJELLENE: Stig Høisæther i Leieboerforeningen mener at oppkjøpet fra kommunen sin side kan bidra til å øke forskjellene mellom befolkningen i Bergen.

Foto: Mariann Gjerde / NRK

– Dette vil gjøre det verre for de svakerestilte i samfunnet. Man kan kjøpe og rive så mange boliger man vil, men det fjerner ikke dem som kommunen tenker er belastende, sier Stig Høisæther, styreleder i Leieboerforeningen i Bergen.

Stig Høisæther fra Leieboerforeningen

KRITISK: – Mennesker flytter man ved å gi et nytt tilbud, ikke ved å rive hus, sier Stig Høisæther.

Foto: NRK

Denne uken skrev NRK at Byrådet i Bergen ønsker å kjøpe og rive åtte eiendommer på Laksevåg. Byrådet begrunner dette med at de ønsker å unngå flere private og kommunale utleieboliger i området. Byrådet mener dette vil skape balanse i boligpolitikken, og vil være et forsøk på å unngå en mer klassedelt by.

Høisæther mener på sin side at oppkjøpet tvert imot øker forskjellene.

– NAV sliter med å ha nok boliger til enkelte, og mange bor på gaten. Da er det bedre at de tenker på den gruppen enn de velstående. Vi må tenke mest på dem som trenger det mest, sier Høisæther.

Sosialbyråd, Erlend horn (V), mener dette kan være en god ting for vanskeligstilte, da de blir nødt til å flytte på seg, og på den måten endrer miljøet.

– Vi tilrettelegger for å bygge boliger for vanskeligstilte på steder hvor det er bedre levekår, som i Fana. En rusavhengig har det bedre ved å bo i et variert bomiljø. Slik er det ikke på Laksevåg i dag, sier Horn.

Dag Inge Ulstein, Anna Elisa Tryti og Erlend Horn

VIL KJØPE: Fra venstre; Finansbyråd Dag Inge Ulstein (KrF), byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap) og sosialbyråd Erlend Horn (V).

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ønsker barnefamilier

Avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA, Henning Lauridsen, har tro på at dette grepet kan gi gode resultater for byutviklingen.

Han er imidlertid enig med Høisæther i at det samtidig kan gå utover de mindre ressurssterke i samfunnet.

Henning Lauridsen

Avdelingsdirektør i Norske Boligbyggelags Landsforbund SA, Henning Lauridsen.

Foto: ARASH NEJAD / NYEBILDER

– Ulempen kan være at befolkningssammensetningen i bydelen endres, slik at de mindre ressurssterke byttes ut med beboere med større økonomiske ressurser, sier Lauridsen.

Byutviklingsbyråd, Anna Elisa Tryti, forteller at hensikten med oppkjøpet er å tilrettelegge for barnefamilier i området.

– Barnefamilier er limet i ethvert godt bomiljø. Etter hvert som Laksevåg vokser trenger vi arealer til skole, barnehage og idrettshall. Denne leiegården kan være aktuelle areal, sier hun.

Blir tvunget til gaten

Stig Høisæther i Leieboerforeningen mener imidlertid at denne boligpolitikken ikke vil få de svakerestilte til å flytte seg til andre bydeler, men at de tvert imot blir tvunget til å leve på gaten.

– De som kommunen stigmatiserer vil bare bosette seg i kommunale boliger eller i leide boliger i samme område. De forsvinner ikke på denne måten. De trenger rus, og de trenger Straxhuset, da får en flere som bor ute i telt og får dårligere kår, sier han.

Planene til byrådet må godkjennes av bystyret i mars.

Laster kart, vennligst vent...

LAKSEVÅG: Dei ti utleiegårdene ligger i Vågedalen, like ved Laksevåg Senter.