Hopp til innhold

– Dette vil spre frykt blant hans ofre

De tidligere ofrene kommer til å frykte både å møte «Lommemannen» og å bli oppsøkt av ham, tror bistandsadvokat for to av ofrene.

Line Hvidtsten Ingebrigtsen

VIL SPRE FRYKT: – Nyheten om at Lommemannen kan bli løslatt vil spre frykt blant hans ofre, mener Line Hvidtsten Ingebrigtsen.

Foto: Mette Anthun / NRK

Line Hvidtsten Ingebrigtsen var bistandsadvokat for to av ofrene i den omfattende «Lommemannen»-saken.

Hun reagerer kraftig på nyheten om at den dømte Erik Andersen kan bli prøveløslatt, fire år etter at han ble dømt for seksuelle overgrep mot 66 gutter.

– Jeg tenker at mine klienter kan møte sommeren med stor frykt. Det er en frykt for å møte på ham og en frykt for å kunne bli oppsøkt av ham, sier Ingebrigtsen til NRK.

– Viste ingen tegn til anger

Det var VG som i dag fortalte at en psykiatrisk rapport konkluderer med at den overgrepsdømte 62-årige bergenseren kan prøveløslates.

Rettstegning fra Lommemann-rettssaken

DØMT TIL TI ÅR: I 2010 ble den såkalte «Lommemannen» dømt for en lang rekke seksuelle overgrep. Nå kan det bli aktuelt med prøveløslatelse.

Foto: Tegning: Ester Bjørneboe

Derfor har 62-åringen selv bedt om prøveløslating til sommeren, da han har sonet minstetiden på syv år.

– Han sier selv, og det får en jo bekreftelse på, at han er en annen mann nå enn det han var. Han har ønsket å endre seg og sin atferd, og har gått veldig hardt inn for å gjøre det, sa Andersens forvarer Gunhild Lærum til NRK tidligere i dag.

Det har bistandsadvokat Ingebrigtsen ingen tro på.

– Jeg fulgte hovedforhandlingen i retten, og der viste han ingen tegn til anger eller selverkjennelse. Jeg tror han kan være såpass kynisk at han kan spille mer selverkjennende og friskere for psykiaterne enn det han faktisk er.

Tidligere i dag uttalte den koordinerende bistandsadvokaten for alle ofrene at hun mener mange vil forbigå prøveløslatelsen i stillhet.

– Han utgjør en risiko

Ingebrigtsen husker tilbake på tiden før, under og etter rettssaken mot 62-åringen. Hvordan ofrene hennes opplevde å ha blitt utsatt for overgrepene beskriver hun slik:

– De opplevde det som svært skremmende og ble skadet i ettertid. Den nyheten som kom i dag vil de syns er skremmende.

Ingebrigtsen fryktet allerede da rettssaken pågikk at «Lommemannen» kunne være ute av fengsel om bare få år.

Den ferske rapporten konkluderer med at risikoen for nye overgrep er så lav at Andersen kan prøveløslates på visse vilkår.

– Jeg tenker at det ikke er forsvarlig. Han har mange, mange offer som han ble domfelt for, og utgjør en allmenn risiko.