Rasstengd veg vert ikkje opna

Vegen mellom Feios og Vangsnes i Sogn vert ikkje opna att i dag. Det gjekk eit ras ved Feiostunnelen i går. Geolog Tore Medgard seier til Sogn Avis at dei må ha helikopter for å spyle fjellsida før dei kan starte oppryddingsarbeidet på rasstaden.

Steinras Vangsnes
Foto: Agna Lucke