Rasfare stengjer fylkesveg

Fylkesveg 520 mellom Breiborg bom – Røldal vert stengd i dag klokka 16 på grunn av fare for ras, opplyser Vegvesenet. Årsaka er at det er meldt nedbør og stigande temperaturar. Det vert gjort ei ny vurdering innan tysdag klokka 15.