Raser mot hevingsrapport

Kurt Oddekalv mener den nye rapporten om ubåten utenfor Fedje er et forsøk på å undergrave det hevingsvedtaket som er gjort.

Fedje-ubåten kvikksølvtank
Foto: Kystverket

– Jeg er nok redd for at dette er et første skritt på veien for dem som ønsker å spare penger ved å dekke til ubåten istedenfor å heve den, sier Oddekalv til NRK Hordaland.

Svartmaler prosjektet

En dobling av hevingskostnadene til mellom 1,2 og 2,2 milliarder kroner. Usikker teknologi og lite utprøvd kunnskap bak hevingsforsøket. Stor risiko knyttet til statens engasjement i hevingen.

Dette er blant stikkordene i kvalitetssikringsrapporten fra Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt. De mener at anbudsrunden rundt hevingen av U-864 må tas opp på nytt.

LES OGSÅ: Anbefaler utsettelse

Hudfletter rapporten

Kurt Oddekalv fnyser at påstandene til de to instansene bak rapporten.

– Dette er amatører som bedømmer anbudet fra en profesjonell aktør som nederlandske Mammoet Salvage BV. Jeg kan ikke se annet enn at rapporten er et bestillingsverk for å reversere beslutningen om å heve U-864, sier Oddekalv.

Miljøkrigeren fra Bergen vil umiddelbart begynne å jobbe med sine kontakter for å motbevise påstandene fra rapporten.

LES OGSÅ: Fedje-ubåten heves

– Enkel oppgave

Mammoet hevet i sin tid den forliste russiske ubåten Kursk. Oddekalv har selv vært på besøk hos selskapet, for å lære i forbindelse med miljøvernforbundets arbeid i Fedje-saken.

– Nederlenderne er helt trygge på at hevingen av U-864 er en ukomplisert jobb. Det vil koste litt, men dette har Norge råd til, mener Oddekalv.

LES OGSÅ: Sp sentralt går for heving

– Prestisjenederlag

Kurt Oddekalv mener at sentrale maktpersoner i regjeringen led et betydelig prestisjenederlag da man etter mye om og men bestemte seg for å heve ubåten utenfor Fedje.

– Det er folk i Arbeiderpartiet som fortsatt er såre, og som fortsatt vil jobbe for tildekking av ubåtvraket, mener Oddekalv.

Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen vil ikke uttale seg om rapporten før hun har gått nøyere gjennom den.