Rådhuset har fått miljøsertifikat

Bergen kommune er blitt et sertifisert Miljøfyrtårn.

Bergen Rådhus
Foto: Alrik Velsvik / NRK

Mandag morgen mottok rådhuset et miljøsertifikat og ble et Miljøfyrtårn . Byråd Lisbeth Iversen synes dette er et steg i riktig retning.

– Dette gjør at vi blir mer oppmerksomme på energibruk, miljø og våre daglige rutiner, sier byråd Lisbeth Iversen.

Hun legger til at tiltakene som må gjennomføres for å få sertifikatet vil gi en miljømessig gevinst, samt en økonomisk gevinst.

– Men for å kunne fornye sertifikatet vårt om tre år må vi hele tiden utvikle og fornye oss. I løpet av 2010 skal vi blant annet skaffe mer energieffektiv belysning og fornye driftsanlegget for styring av energi, sier Iversen.

Kunne ikke sertifisere seg selv

Prosessen med å miljøsertifisere rådhuset begynte våren 2009 og ble fullført i desember. Hele 77 bedrifter i Bergen er i dag sertifiserte, men Iversen lover at tallet vil stige til flere hundre i løpet av året.

– Jeg trur jeg delte ut mitt første Miljøfyrtårn-sertifikat alt i 2003. Men vi er oppe i et helt annet antall nå. Akkurat nå er aktiviteten i kommunen så stor at jeg kommer til å ha problemer med å dele ut alle sertifikatene, sier hun.

I prinsippet er det kommunene som har sertifiserende myndighet. Men siden Bergen kommune ikke kan godkjenne seg selv, måtte Hordaland Fylkeskommune være sertifiserende myndighet da rådhuset fikk sertifikatet på mandag.

- Bergen Rådhus er den første enheten i Bergen som Fylkesordføreren har æren av å miljøsertifisere, kommenterte fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, da hun utleverte miljøsertifikat nummer 2692 til byråd Lisbeth Iversen.

Rådhuset fikk ros for tiltalende lokaler, godt gjennomtenkte løsninger, gode HMS-tiltak og god informasjon gjennom en egen side på intranett. Av forbedringsmuligheter ble det påpekt at matavfall ikke blir kildesortert.

Rom for forbedringer

Byrådet og bystyret har vedtatt at det skal innføres en miljøledelse for hele kommunen og at alle kommunale enheter skal miljøsertifiseres. Byråd Lisbeth Iversen mener at dette er en prosess som gjør at kommunen kan finne stadig bedre miljøløsninger.

– Det slutter ikke her, vi har fortsatt rom for forbedringer, understreket hun.

Miljøbevisste kommuner

Ifølge Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) er det flere kommuner som etterspør muligheten for å miljøsertifisere seg. Lederen i stiftelsen Miljøfyrtårn, Morten Leuch Elieson, kan fortelle at det er rundt 200 kommuner i landet som har betalt lisens for å kunne sertifisere private og offentlige bedrifter.

– Vi er heldige og er i den situasjon at mange virksomheter ønsker å bli Miljøfyrtårn. Det er slik at kommunen må legge til rette for at private virksomheter i næringslivet kan sertifiseres, men det er lite ressurskrevende å bli sertifisør, sier Elieson.

Det er til sammen 2219 miljøtårnsertifiserte foretak i privat og offentlig sektor. Og Elieson mener det er et konkurransefortrinn for bedrifter å vise at de er miljøbevisste.

– Det at Bergen har sertifisert seg er veldig positivt. For det gir signaler som kan stimulere næringslivet i kommunen til å bli mer miljøvennlige, sier Elieson.

Stiftelsen Miljøfyrtårn eies av KS, NHO, LO, HSH og Bedriftsforbundet.