Se Aarebrotforelesningen: Et 200-minutters foredrag fra en professor med dysleksi

BERGEN (NRK): – Når en skal lese mye, er dysleksien en ulempe. Men i formidlingen er det faktisk en ressurs, sier professoren som søndag kveld tok for seg rettshistorien.

I løpet av 200 minutter loser professor ved Det juridiske fakultet, Jørn Øyrehagen Sunde, publikum gjennom rettshistorien fra 1100-tallet og frem til hvordan ny kommunikasjonsteknologi har påvirket statsdannelsen i dag.

HAR MEMORERT 1000 ÅR MED RETTSHISTORIE: Professor Jørn Øyrehagen Sunde fortalte 1000 år med rettshistorie uten notater.

Søndag 19. januar gikk den årlige minneforelesningen som hedrer den avdøde professoren Frank Aarebrot av stabelen. Forelesningen arrangeres hvert år på Aarebrot sin fødselsdag, og i tro til den muntlige fortellertradisjonen professoren sto for.

Årets forelesning ble holdt av professor Jørn Øyrehagen Sunde, som gikk gjennom 1000 år med rettshistorie på 200 minutter.

Forelesningen streames, og du kan se den direkte her på våre nettsider, fra søndag klokken 19.00.

– Dysleksien er en ressurs

Det hele ble gjennomført uten manus og notater. Årsaken er at Sunde har dysleksi, og alltid har måttet memorere ting.

– Det krever fryktelig mye konsentrasjon å fylle 200 minutter, og samtidig vite at alt henger sammen for publikum.

Sunde forteller at han er vant til å memorere ting han har lest. Han mener selv at det er en fordel at han kan stille uten ett eneste notat.

– Jeg må huske alt, men det gjør det også mye lettere å ha en dialog med publikum. For da leser jeg ikke opp fra et papir.

Selv med lese- og skrivevansker, har professoren nådd til topps innen et så litterærtungt fag som juss. Og i noen tilfeller mener han dysleksien er en ren fordel.

– Når en skal lære og lese mye, er dysleksien en ulempe. Men i formidlingen er det faktisk en ressurs. Jeg er vant til at jeg må huske alt det jeg har lest. Det gjør at når jeg skal formidle noe, så bruker jeg ikke notater.

Familien til Aarebrot og Studentersamfunnet er med på å arrangere forelesningen, som Universitet i Bergen står bak. Årets forelesning er den andre som arrangeres, etter at Aarebrot gikk bort i september 2017.

Første forelesning ble holdt i 2018 av Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo/Bjørknes Høyskole. Han tok for seg fascismen på 200 minutter.

Direktesending fra Kvarteret i Bergen. Den aldri hvilende professor, kommentator, demokratiforsker og statsviter Frank Aarebrot stunter Norges historie de siste to hundre år direkte - på 200 minutter.

200 MINUTTER MED AAREBROT: I 2016 stuntet den nå avdøde Frank Aarebrot Norges historie de siste 200 år på 200 minutter.

Bruker teknikker for å huske alt

Temaene i Sundes forelesning var hvordan rettsstaten og statsdanning har gått hånd i hånd frem til i dag. Han trakk linjer fra Magnus Lagabøte og fram til riksrett mot president Trump og Nav-skandalen i Norge.

Ved hjelp av teknikker memorerte han et foredrag på tre timer og 20 minutter.

– Du må tenke mye gjennom det, og planlegge det nøye. Jeg har tenkt gjennom både forelesningen og de små sekvensene veldig mange ganger.

Studinekor UiB Sirenene og professor Jan Øyrehagen Sunde

PAUSEUNDERHOLDNING: Studinekoret «Sirenene» ved UiB, er blant dem som skal stå for underholdningen i pausene.

Foto: Ida Yasin Andersen / NRK