PROBLEM PÅ FANAFJELLET:

Mange bilar står fast på toppen av Fanafjellet grunna det glatte føret. Brøytebilen står fast på Fanasida. Politiet anbefaler folk å ikkje køyre over Fanafjellet. Vegtrafikksentralen er varsla.