Pris på fergefri E39 er beregnet ut fra «feil» veibredde

Gigantveiprosjektet Hordfast kan gå på en pengesmell. For prislappen er beregnet ut fra en tre meter smalere vei enn det Statens vegvesen planlegger å bygge.

Modell av Hordfastbrua over Bjørnafjorden.

DYRT: Planen om fergefri E39 på Vestlandet er norgeshistoriens største og dyreste veiprosjekt.

Illustrasjon: Statens vegvesen/Dissing+Weitling

– Den er planlagt med 23 meter bredde, men kostnadsberegnet med 20 meter bredde, sier prosjektleder for Hordfast, Sverre Ottesen i Statens vegvesen.

Statens vegvesen planlegger på oppdrag fra regjeringen å bygge Hordfast; en firefelts motorvei med fart opp i 110 km/t sør for Bergen i retning Haugesund og Stavanger.

På det aller dyreste var kostnadsanslaget for Hordfast rundt 43 milliarder kroner.

Etter flere runder med kostnadskutt har Statens vegvesen klart å barbere det hele ned til 37,7 milliarder, i kroneverdien for 2021.

Tverrprofil av 23 meter bred vei

23 METER BRED: Slik er tverrprofilen for maksimal bredde på norske motorveier. Med avbøtende tiltak kan firefeltsveier være 19 meter brede.

Foto: Statens vegvesen

– Må kanskje redusere bredden

Men regnestykket går ikke nødvendigvis opp.

Kostnaden på 37,7 milliarder kroner er regnet ut fra feil veibredde, nemlig 20 meter.

En såpass smal motorvei vil være billigere viser prisanslaget, men Vegvesenet tar likevel høyde for maksimal veibredde, 23 meter.

– Når vi skal lage reguleringsplan, må vi sikre at vi kan bygge maksimal veibredde. Så blir det et valg: dersom vi skal få mest mulig vei for pengene må vi kanskje gå ned til 20 meter i bredden. Det går kanskje greit, sier Ottesen.

Han understreker at dersom Vegvesenet hadde planlagt med 20 meter bredde, kunne de ikke gått opp igjen til 23 meter.

– Da må man lage en ny reguleringsplan.

– Hvor tydelig har det kommet frem at planen er 23 meter, mens kostnadene er for 20 meter bredde?

– Jeg vet ikke hva de som har sett på dette har lest, sier prosjektlederen.

Sverre Ottesen, Statens vegvesen, prosjektleiar for Hordfast

PROSJEKTLEDER: Sverre Ottesen i Statens vegvesen sier at dersom en skal få mest mulig vei for pengene, må en kanskje gå ned til 20 meter i bredden.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Samferdselsministeren visste det ikke

Sentrale politikere som vil ha Hordfast har ikke vært klare over problemstillingen.

Tidligere samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) er begge Hordfast-tilhengere. Men ingen av dem hadde hørt at Vegvesenet planlegger for bredere Hordfast enn det priskalkylen bygger på.

– Dette er noe jeg ikke har vært borti, sier Hareide.

– Det er fryktelig merkelig hvis de lager kostnadsestimat ut fra én bredde, og har tenkt å bygge en annen bredde, sier Njåstad.

Heller ikke Senterpartiets fylkesordfører i Vestland, Jon Askeland, var kjent med problemstillingen.

– Det må det offentlige slutte med. Hvem skal da betale hvis vi koster på oss dyrere løsninger? Det hviler et stort ansvar på det offentlige at kalkylene holder.

x-G9FgFUQ60

TIDLIGERE SAMFERDSELSMINISTER: Knut Arild Hareide (KrF) hadde ikke hørt at Vegvesenet planlegger for bredere Hordfast enn det priskalkylen bygger på.

Foto: Torstein Bøe

Kostnadskuttene kan bli spist opp

I 2016 ble prisanslaget redusert til 39 milliarder kroner. Solberg-regjeringen mente det fortsatt var for dyrt. Siden den gang har Vegvesenet klart å kutte prisen for Hordfast-utbyggingen med 1,3 milliarder kroner.

Det er uvisst hvor mye dyrere tre meter ekstra kan bli, men et generelt og teoretisk anslag fra Vegdirektoratet tyder på at 23 meter blir 5–8 prosent dyrere enn 20 meter bred vei.

Det indikerer at den økte veibredden kan spise opp de siste fem års kostnadskutt og mere til.

– Er Hordfast-prislappen vi har fått hittil for lav?

– Det håper jeg ikke, sier Ottesen.

Førebels Hordfast-skisse frå Statens vegvesen september 2021: Bru og tunnelpåhogg ved Ulvenvatnet

NORDENDEN: Hordfast er planlagt å ende ved Os, og kobles til Bergens nye innfartsåre som åpnes i 2022.

Illustrasjon: SVV

Hordfast-tilhenger Njåstad vil ikke ha bredest mulig motorvei for enhver pris.

– Jeg vil ikke sette himmel og jord i bevegelse for de siste meterne, hvis det påfører flere kostnader, sier han og legger til:

– Bare vi får bygget Hordfast og kan ha en fartsgrense på 110 km/t til 120 km/t eller samme standard som på Østlandet. Vi er nødt til å få prosjektet realisert.

Tidligere samferdselsminister Hareide er heller ikke så begeistret for de tre ekstra meterne.

– Jeg vil vel tro at her hadde det egentlig vært naturlig med en smal firefeltsvei, sier han.