PRESSEKONFERANSE OM TRUSSEL:

Politiet iverksetter tiltak for å møte en mulig konkret trussel. Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) holder pressekonferanse om saken klokka 10. Også PST-sjef Benedicte Bjørnland og fungerende politidirektør Vidar Refvik vil være til stede på pressekonferansen. Det vil bli redegjort for trusselbildet og tiltak som vil treffes av politiet.