Posten ønsker å slutte med daglig levering

Støtter regjeringens forslag om å levere post annenhver dag.

Postbud Anja Frammarsvik med postbil

BEKYMRET: Postbud Anja Frammarsvik i Bergen er en av dem som er bekymret for fremtiden.

Foto: Christian Lura / NRK

Fra 2020 kan du måtte regne med å vente ekstra lenge på å få posten levert.

I januar ble det kjent at regjeringen har foreslått å redusere utdeling av post til annenhver dag. Nå støtter også Posten Norge forslaget – og vil være med på å droppe levering alle ukedager.

Det kommer frem i høringssvaret de har sendt til Samferdselsdepartementet. Posten påpeker at 95 prosent av det som i dag bli lagt i postkasser, kan digitaliseres.

«Det påvirker fremtidens postomdeling, og kan påføre samfunnet store utgifter om ikke Posten får endre seg i tide.»

Får støtte fra de ansatte

I høringssvaret skriver Posten Norge at de fortsatt vil tilby daglig levering i postbokser for dem som ønsker det. Men altså ikke postkasser.

– Selv med færre omdelingsdager vil Posten være til stede i hele landet med regelmessig postomdeling til alle husstander og bedrifter. I tillegg vil det fortsatt være god tilgjengelighet til inn- og utleveringspunkter, Post i Butikk, postkontor og postbokser som vil motta postsendinger fem dager i uken, som i dag, skriver konsernsjef i Posten, Tone Wille, i høringssvaret.

Omleggingen kan få konsekvenser for flere tusen postbud i landet. Fagforbundet Postkom mener mellom 1500 og 2000 postbud kommer til å miste jobben som følge av forslaget.

Odd Christian Øverland

– BARE ET SPØRSMÅL OM TID: Fagforbundet Postkom støtter reduksjonen i postomdelingen. Her leder, Odd Christian Øverland.

– Dette er ikke et spørsmål om endringene skal skje, men når de skal skje, sier forbundsleder, Odd Christian Øverland, som forutsetter minimum 18 måneder fra vedtaket fattes til det gjennomføres.

– 20 år med omstilling har vist at vi med nok tid og finansieringen i orden, har klart å gjennomføre endringene uten en stor arbeidsledighet, sier han til Avisenes Nyhetsbyrå, ifølge FriFagbevegelse.

Spår post én gang i uken i fremtiden

– Før eller siden kommer vi til å miste jobbene, det gjør vi nok. Men så lenge det blir sendt brev så leverer vi, sa Anja Frammarsvik til NRK da hun ble intervjuet om regjeringens forslag i januar.

Posten venter en kraftig nedgang i antallet postsendinger fremover. Allerede neste år venter de bare at norske husstander får tre adresserte sendinger per uke. Fra 2022 tror Posten dette blir redusert til to postsendinger per husstand per uke.

konsernsjef Tone Wille i Posten

GÅR NEDOVER: Det går nedover med antall adresserte postsendinger i Norge. Derfor støtter konsernsjef Tone Willie regjeringens forslag om post annenhver dag.

Foto: linda reinholdtsen

Dermed mener de at det økonomiske grunnlaget for daglig postomdeling i Norge er borte.

– Posten skal levere de tjenestene du og jeg faktisk trenger, uten å belaste fellesskapet. Det betyr postomdeling annenhver dag og etter hvert én dag i uken, sier konsernsjefen i høringssvaret.