Hopp til innhold

Åpner for gratis heroin

Politimester Ragnar Auglend i Hordaland støtter Helseministerens tanker om å gi tunge rusmisbrukere gratis heroin.

Politimester Ragnar Auglend
Foto: NRK

- Vi har jo ikke hatt så stor suksess med det andre vi har prøvd på dette området, sier Auglend til NRK Hordaland.

Det var 1. Desember i fjor Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hansen kom med brannfakkelen om å at han vurderer å dele heroin ut gratis til de tyngste rusmisbrukerne.

Hva mener du? Kommenter nederst.

- Vi må prøve noe nytt

Politimesteren i Hordaland politidistrikt, Ragnar Auglend, går i fredagens BA ut med at han er på linje med Hansen. Til NRK Hordaland utdyper han sitt syn:

- Jeg har kun lest om helseministerens utspill gjennom mediene. Men mitt standpunkt er at vi må være åpne for å prøve nye veier overfor de mest slitne rusmisbrukerne. Jeg forutsetter da at dette må være et tiltak som settes inn i en faglig ramme der det er helsemessige og rusomsorgsmessige hensyn som i tilfellet vil styre tiltaket, sier Auglend.

Vi har jo ikke hatt så stor suksess med det øvrige vi har prøvd på dette området.

Politimester Ragnar Auglend

- Hvorfor vil du gjøre dette?

- Vi har jo ikke hatt så stor suksess med det øvrige vi har prøvd på dette området. Og mitt hovedanliggende er at straff som i mange sammenhenger gjerne blir markedsført som et saliggjørende tiltak for rusmisbrukerne, har vist seg å ha liten effekt. Ingen blir rusfri av å få et forelegg eller en kortere fengselsstraff. Her er det andre tiltak som må inn og i tilfellet supplere dette, mener politimesteren.

Vil gi misbrukerne et bedre liv

På samme måte som helseministeren, er Auglend åpen for å vurdere tilbud om gratis stoff til de tyngste og mest slitne rusmisbrukerne, som et nytt tiltak i tillegg til tilbudene som finnes fra før.

- Til de som er kommet så langt at det vanskelig kan tilbys de noen annen behandling, poengterer han.

Illustrasjonsfoto: Heroinmisbruker

TYNGRE MILJØ: - Vi sitter med et inntrykk av at rusmiljøet i Bergen er blitt tyngre det siste året, sier politimesteren.

Foto: VG/Scanpix

Målet, slik politimesteren ser det, må være å få løftet denne gruppen rusmisbrukere ut av en tung hverdag.

De fleste av dem lever under svært nedverdigende og kummerlige forhold.

Politimester Ragnar Auglend

- De fleste av dem lever under svært nedverdigende og kummerlige forhold. Og klarer vi å sette dem inn i en sammenheng som gjør at de vil kunne fungere i samfunnet, så må det etter mitt skjønn være en fordel, sier han. Auglend tror gratis heroin også kan være med å bedre kontrollen over rusmiljøet i Bergen, og på den måten hindre at yngre mennesker blir rekruttert.

- Vi sitter med et inntrykk av at rusmiljøet i Bergen er blitt tyngre det siste året, sier politimesteren.