Hopp til innhold

Politiet skal avhøre nye vitner i Trine Frantzen-saken

Politiet føler med familien etter den resultatløse jakten på Trine Frantzen, men gir ikke opp å løse den 15 år gamle krimgåten. – Vi vet at det finnes folk som sitter på opplysninger som kan gi et gjennombrudd i saken.

Trine Frantzen og Tore Salvesen

GIR IKKE OPP JAKTEN: Trine Frantzen forsvant i 2004. 15 år senere nekter Tore Salvesen å gi opp å finne ut hva som skjedde med henne.

Foto: Politiet / NRK

Tirsdag kveld avsluttet politiet søket etter Trine Frantzen på Øvsttun gravplass, etter å ha gravd i totalt 13 graver i to omganger i mai og juni. Dermed forblir forsvinningen til den 31 år gamle kvinnen som forduftet sporløst i 2004 et mysterium.

Frantzen sønn Jørgen var til stede på gravplassen ved begge gravearbeidene, og hadde håp om at moren endelig skulle bli funnet etter 15 års leting.

Også politiinspektør Tore Salvesen, som har stått i spissen både for politiets Frantzen-jakt og en annen «cold case»-sak, forsvinningen til Dung Tran Larsen, var optimistisk før letingen på gravplassen i Bergen.

Men tirsdag kveld måtte han konstatere at slaget er tapt. I alle fall foreløpig.

– Vi kan konstatere med hundre prosent sikkerhet at det ikke finnes levninger eller andre gjenstander som kan føre oss til spor etter Trine Frantzen i noen av gravene, sier Salvesen til NRK dagen derpå.

Søk etter Trine Frantzen på Øvsttun gravplass

SPORLØS JAKT: Politiet gravde opp 13 graver, uten å finne spor etter den savnede kvinnen.

Foto: Eivind Fondenes / NRK

– Nedtur for de pårørende

Han fremstår likevel ikke som en slagen mann, selv om han føler med Frantzens familie.

– Hvordan er det å måtte konstatere at det ikke ble funn etter så mye arbeid som er gjort på denne gravplassen?

– Vi velger å se positivt på det, på en måte. Folk har vært spente på om vi finner noe der, spesielt de pårørende. Nå er det avklart. Vi fant dessverre ikke Trine. Men vi har i alle fall sjekket det ut, og kan da konstatere at der er hun ikke. Så får vi ta lærdom av det, og bruke den kunnskapen vi har fått der, i den videre etterforskningen, sier Salvesen.

– Hva tenker dere om det håpet som er skapt hos familien?

– Jo, det er klart det, at vi har stor forståelse for at familien har hatt et håp. Og det regner jeg med at de har hatt helt siden 2004. Men det er klart, det, at når politiet gjør konkrete søk. så øker nok forhåpningene om at vi skal finne noe. Så at dette nå kan oppleves som en nedtur for de pårørende, det har vi veldig stor forståelse for, sier Salvesen til NRK.

Trine Frantzens to søstre har sammen med sønnen også vært til stede under deler av gravearbeidet. Salvesen sier politiet hadde forberedt familien på at det kunne være det ikke ble funn.

– Så de har nok vært til dels forberedt på det. Men jeg tror ikke det gjør det stort lettere for dem, i alle fall ikke nå i noen dager.

Jørgen Frantzen og Tore Salvesen

SØNNEN: Jørgen Frantzen har vært til stede på Øvsttun gravplass flere ganger under politiets arbeid. Her sammen med politiinspektør Tore Salvesen.

Foto: LEIF RUNE LØLAND / NRK

– Vi er selvfølgelig ikke fornøyde med resultatet

– Hvordan er det for deg?

– For meg, og for oss i politiet, er dette en jobb. Vi jobber på vegne av, i dette tilfellet, de pårørende, og har selvfølgelig stor forståelse for at de tar dette tungt. Men for oss er dette som sagt en jobb, og vi konstaterer at vi har gjennomført et søk, et godt kvalitativt søk, og er tilfredse med at vi kan konstatere at hun ikke er der som vi har lett. Men det er ikke dermed sagt at vi er fornøyde med resultatet. Det er vi jo selvfølgelig ikke. Vi hadde jo et sterkt ønske om å finne levninger etter Trine Frantzen.

Det var nye tips etter den første gravingen i mai som førte til gravingen denne uken. Salvesen sier de fortsatt anser dette tipset som troverdig, tross at det ikke ble funn nå heller.

– Er det vanskelig, i en slik sak, å skille mellom det som kan være rykter og håndfaste observasjoner?

– Det vil alltid være en utfordring i alle saker. I en 15 år gammel sak er det en ekstra utfordring å skille hva som er viktig og kan være nyttig, og ikke. Men sånn er etterforskning. Vi har alltid mange hypoteser. Si at vi har fire hypoteser og jobber ut ifra det, så vet vi jo at det stort sett alltid bare er én hypotese som er riktig. I alle typer etterforskninger undersøker vi masse som viser seg å ikke være riktig, sier Salvesen.

Trine Frantzen har vært savnet siden mai 2004.

FORSVANT SPORLØST: Trine Frantzen forsvant i 2004, 31 år gammel.

Foto: Arkiv / NRK

Skal avhøre nye vitner

Han sier mediedekningen av de første søkene på gravplassen i mai medvirket til at folk tok kontakt med politiet i saken.

Det har blant annet ført til at politiet nå har nye vitner de skal avhøre. For selv om det mest konkrete sporet politiet hadde nå er dødt, nekter Salvesen å gi opp å finne kvinnen som forsvant i 2004.

– Vi har fortsatt en del opplysninger som vi skal sjekke ut, og fortsatt vitneavhør som vi ønsker å gjennomføre, så vi har ikke sånn sett lagt etterforskningen død, på langt nær, ennå.

– Er det snakk om nye vitner, eller tidligere avhørte personer dere går tilbake til?

– Det er begge deler, sier Salvesen, som ikke kan oppgi et konkret antall vitner de ønsker å avhøre.

– Sitter folk der ute med opplysninger

– Hva skal til for at dere gir helt opp, og henlegger saken?

– Det er at vi ikke har flere etterforskningsskritt å gjennomføre. Men det har vi fortsatt, og derfor kommer vi til å fortsette.

– Er det aktuelt å lete andre steder i Bergen og omegn?

– Ikke som er aktuelt akkurat for øyeblikket. Men får vi tips og opplysninger, så setter vi gjerne i gang et nytt prosjekt rundt det, sier Salvesen.

Etterforskningen av Trine Frantzens forsvinning kom sent i gang, noe politiet senere har beklaget. I 2008 sto man sporløse tilbake, og henla saken. Siden har etterforskningen blitt gjenopptatt flere ganger.

– Er du redd for at man ikke finner Trine Frantzen?

– Det er selvfølgelig en mulighet, og en mulighet som vi ser. Men så lenge vi har etterforskningsskritt, så lenge vi vet at det er folk ute i landet som sitter på de, skal vi si, viktigste tingene som skal kunne gi et gjennombrudd, så kommer vi til å fortsette, sier Salvesen.