Politiet: Vi brøt med «etterforskningens ABC»

Politiet i Hordaland innrømmer en rekke feil i håndteringen av Monika-saken. Omprioritering av ressurser til drapet på Hilda Feste pekes på som en av årsakene.

Arkivbilde av Monika Sviglinskaja som ble drept på Sotra i 2011

FUNNET DØD: Politiet trodde Monika Sviglinskaja (8) hadde tatt sitt eget liv da hun ble funnet død hjemme i november 2011. Nå er en 32-åring siktet for drap.

Foto: HANDOUT / NTB scanpix

Riksadvokatens arbeidsgruppe kom i februar med sterk kritikk av Hordaland politidistrikt for sin håndtering av dødsfallet til Monika Sviglinskaja (8).

Nå har politiet kommet med sitt svar til Riksadvokaten, skriver Bergens Tidende. I brevet, signert fungerende politimester John Reidar Nilsen, innrømmer politiet en rekke feil:

  • Lensmannen i Sund sørget ikke for å få på plass ny etterforskningsledelse etter at en leder fra Bergen trakk seg ut av saken en knapp måned etter dødsfallet.
  • Politiets analytikere, som skal holde den røde tråden i etterforskningen, ble omprioritert til drapet på Hilda Feste i Os 1. januar 2012. «Oppfølgningen av Monika-saken (...) ble dermed ikke lenger prioritert».
  • Da varsleren Robin Schaefer kom med sine innspill, sendte ledelsen disse til de som allerede hadde jobbet med saken, noe som kan ha ført til at den nye vurderingen ble «basert på allerede etablerte grunnleggende antakelser forankret i hovedteorien om selvmord».
  • Selvmordsteorien avgrenset etterforskningen relativt tidlig, og hindret tilførsel av tilstrekkelig polititaktisk kompetanse til saken.

«Uheldig form og innhold» i avhør med moren

Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt

INNRØMMER FEIL: Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Politiet fikk også kritikk for å ha nærmet seg noe som kan karakteriseres som løgn i det avsluttende avhøret med Monikas mor. Politimester Nilsen «er enig i at dette avhøret har hatt en form og et innhold som var uheldig», skriver han.

Det er imidlertid i håndteringen av varsleren Schaefer politiet later til å ta mest selvkritikk.

Da han ved flere anledninger forsøkte å få saken gjenopptatt, ble innvendingene han kom med karakterisert som allerede kjente opplysninger, «og Schaefers poeng om at de fremstod ubesvart i etterforskningsdokumentene ble ignorert».

Når det ble opp til de samme politifolkene som hadde hatt saken tidligere å vurdere om Schaefers påstander burde utløse gjenopptakelse, konkluderer Nilsen med at håndteringen av varslerens innspill ikke tok «hensyn til at objektivitetskravet kan ha blitt svekket av feilkilder knyttet til bekreftelsesfeller og gruppetenkning, eller det som kalles etterforskningens ABC».

– Dette til tross for sterkt påtrykk om at saken ikke var tilstrekkelig opplyst. En viktig barriere for feilkildene ble dermed ikke utnyttet. Politimesteren beklager dette sterkt, skriver Nilsen.

ALT OM SAKEN: Monika (8) funnet død