Politiet i Hordaland har fått inn 586 ulovlige våpen under våpenamnestiet

Selv med kortere amnestiperiode enn sist gang, er det levert inn dobbelt så mange våpen i Hordaland under våpenamnestiet. Nå risikerer man straff hvis man har ulovlige våpen.

Frank Knudsen, våpenkontoret i Odda

VÅPEN: Frank Knudsen ved våpenkontoret i Odda viser frem våpen som er levert inn. I Odda ble det også levert inn fem mitraljøsepatroner, hver 22 centimeter lang.

Foto: Tale Hauso / NRK

Våpenamnestiet gikk ut torsdag 1. juni. Da hadde det vart i tre måneder.

I mars ble det levert inn 91, i april 174 og 321 våpen ble levert inn i mai. Det bringer det totale antallet opp i 586 våpen, bare for Hordaland.

For Oslo sin del er mye enda ikke registret, men de regner med å få inn rundt 500 våpen. De to første månedene var det kommet inn 3000 våpen på landsbasis.

Dette tallet vil trolig øke dramatisk, hvis vi legger tallene for Hordaland til grunn.

– Det har vært et stort trykk den siste måneden. Det er typisk at folk kommer med våpnene sine når de blir påminnet om at det er et amnesti som slutter snart. Da får de hastverk, noe vi så på både besøkende og på telefon, sier Frank Knudsen ved våpenkontoret i Odda.

Å bli tatt med ulovlige våpen kvalifiserer til inntil to års fengsel, i grove tilfeller seks år.

– Ganske høyt

Knudsen ved våpenkontoret i Odda er overrasket over at så mange har levert inn våpen.

– Det er ganske høyt. Det er tross alt et amnesti på bare tre måneder. Det viser at det er mye våpen ute blant folk som ikke er registrert før. Denne typen amnesti hjelper, for å få ryddet bort våpen som ikke er lovlig i Norge, sier han.

Flere i år enn sist gang

Dette er det tredje våpenamnestiet i Norge. Det første var mellom 1. september 2003 til 30. august 2004. Da ble over 35.000 våpen levert inn til politiet, ifølge Dagbladet. I Hordaland ble det levert inn totalt 1.675 våpen i 2003/04, ifølge BA.

Andre gang var mellom 1. mai og 30. september i 2008. Da ble 13.660 våpen innlevert. 259 av disse var i Hordaland.

I år er det altså flere enn i 2008, selv med kortere amnestiperiode.

– Det burde vært færre, men det dukker alltid opp nye hendelser. Vi kan nevne den i Nordhordland i mars/april, hvor vi fikk inn 17 våpen og ti kasser med ammunisjon fra krigens dager. Det hadde blitt oppbevart i en låve. Det finnes helt sikkert en del slike depoter enda der ute som vi ikke har fått inn, sier Knudsen.