Hopp til innhold

Politiet i storbyene vil ha vekk elsparkesyklister fra fortauet

Politiet blir ikke enige med seg selv om innstrammingene i ny elsparkesykkellov. – Gir ikke mening å dytte ungdom ut i 80-sonen, sier norgessjefen i Tier.

Grønn elsparkesykkel kjører om natten.

VIL HA FORBUD: Politiet i Norges to største byer vil ha elsparkesyklene vekk fra fortauet.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Onsdag mistet en 21 år gammel fører av elsparkesykkel livet etter et sammenstøt med en bil i Rogaland.

Dette skjer samtidig som loven for elsparkesykler strammes inn.

Politiet i Oslo og Bergen vil ha et forbud mot å kjøre elsparkesykkel på fortauene.

– Det blir mer forutsigbart for de gående og enklere å håndheve for politiet. Det vil også være enklere for brukere av små elektriske kjøretøy å forholde seg til ett sett med regler uavhengig av alder, uttaler Vest politidistrikt i et høringsinnspill til innstrammingen av ny lov.

Frykter flere ulykker

Men både Utrykningspolitiet (UP) og politidirektoratet er kritiske til å jage førere av elsparkesykler vekk fra fortauet.

De frykter det vil føre til flere ulykker blant unge dersom elsparkesyklene må ut i veibanen.

Gjennomsnittsalderen på de som blir skadet i ulykker med elsparkesykler, er 30 år, ifølge tall fra Oslo legevakt.

Vil sikre de gående

Årsaken til at man ønsker små elektriske kjøretøy bort fra fortauet, er å ivareta sikkerheten for de gående, kommer det frem i høringsinnspillet til Oslo politidistrikt.

De ønsker altså i likhet med Vest politidistrikt å jage elsparkesyklister vekk fra fortauet.

Politiet mener førere av elsparkesykler ikke har klart å tilpasse seg gående på fortauet.

Uenigheten mellom politiet i de to byene og UP kommer tydelig frem i deres høringsutspill til strengere regler for bruk av elsparkesykkel.

Høringen kommer etter Stortinget i juni vedtok loven om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn.

Forbud mot bruk av elsparkesykkel på fortau er ett av fire punkter som nå vurderes for å stramme inn reglene.

Disse kommer i tillegg til vedtatte regler om blant annet promillegrense og aldersgrense. (se faktaboks)

Tier: – Vil kjøre i sykkelfeltet

Norgessjefen i elsparkesykkelutleieren Tier, Morten Askeland, mener det ikke gir mening å innføre et nasjonalt forbud.

– Det vil være uhensiktsmessig gitt hvordan byene ser ut utenfor ring tre. I Namsos for eksempel, kan man ikke bare dytte ungdommer på 15–16 ut på en riksvei med 80-sone. Her tror jeg vi flytter problemene, sier han.

Løsningen er å satse mer på sykkelvei, mener Askeland:

– Det vil være bedre med mer beskyttet infrastruktur for syklistene, sier han.

– Så du mener alle bør kjøre i sykkelfeltet?

– Elsparkesyklene går opp i 20 kilometer i timen og er ganske likestilt med sykler her. Jeg synes derfor sykkelveien er et naturlig sted å holde seg, sier Askeland.

Norgessjefen i Tier, Morten Askeland.

MOT FORBUD: Norgessjefen i Tier, Morten Askeland, mener at et forbud mot å kjøre på fortau ikke gir mening.

Foto: Espen Solli / Espen Solli

Frykter flere ulykker

Utrykningspolitiet (UP) mener også faren for flere ulykker i trafikken, bør vektes tyngst:

– Et slikt forbud kan føre til flere alvorlige ulykker i veibanen, og vil ikke være forenlig med trafikksikkerheten for barn og unge, skriver de i sitt innspill til innstrammingene.

Politidirektoratet skriver at de deler UPs bekymring, men at de likevel kan støtte et forbud for førere over 16 år.

Oslo-politiet mener dette er vanskelig å kontrollere, og vekter de gåendes sikkerhet.

Vi har liten tro på at aldersgruppen 12–16 år har noen bedre forståelse eller vilje til å ivareta sikkerheten for de gående på en bedre måte, heller tvert imot, skriver de.