Politiet frykter at kriminelle utlendinger kan slippes fri på grunn av koronatiltak

Kriminalomsorgen foreslår å slippe ut innsatte før tiden for å hindre koronasmitte. Innstilte fly og frykt for sprengt kapasitet på utlendingsinternat bekymrer politiet.

Politiets utlendingsinternat

TRANDUM: Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet har uttrykt bekymringen i et brev til Kriminalomsorgsdirektoratet, som NRK har fått innsyn i.

For å begrense smitten i fengslene ønsker Kriminalomsorgen å løslate innsatte før tiden, i det som heter fremskutt løslatelse. Det betyr at innsatte kan løslates mellom 10 og 30 dager før planen. Ifølge Aftenposten, som også har omtalt saken, var 126 innsatte løslatt tidligere enn planlagt per 20. mars.

Kriminalomsorgen har sendt et brev til blant annet politiet for å høste innspill for hvordan dette kan gjøres.

I svaret fra Politiets utlendingsenhet skriver politiet at de frykter at kriminelle utlendinger som skal sendes ut av landet vil bli sluppet fri i det norske samfunnet.

«For gruppen av utenlandske borgere som utgjør en samfunnsrisiko, er dette meget uheldig», skriver politiet i brevet.

– Vi er bekymret for at dersom det blir mange personer som får fremskutt løslatelse på en gang, er det ikke sikkert det er kapasitet på politiets utlendingsinternat for å bli plassert der. Vi ønsker derfor å ha en tidlig dialog med Kriminalomsorgen for å få oversikt over hvor mange det kan gjelde. Slik kan vi få vurdert den enkelte og finne ut hvordan vi kan eventuelt få gjennomført en uttransport, sier politiinspektør Kristel Lee Høgslett i Politiets utlendingsenhet.

Frykter innstilte fly kan fylle opp Trandum

Utlendinger som er dømt i Norge og har et utreisevedtak, blir plassert på politiets utlendingsinternat på Trandum mens de venter på å bli transportert ut av landet.

Med mange innstilte flyavganger frykter politiet at kapasiteten på Trandum blir sprengt. Da kan de kriminelle blir sluppet fri i det norske samfunnet.

– Ansvaret vi har med å forberede uttransporter er nå mye vanskeligere på grunn av kansellerte flyavganger, sier Høgslett.

Politiet har allerede løslatt 10 personer med lite eller ingen rulleblad og som politiet tror at ikke vil rømme fra landet. Disse er på asylmottak eller en privat adresse som politiet kjenner til.

Skal møtes mandag

Kriminalomsorgen har fått tilsendt en rekke spørsmål fra NRK, men har valgt å ikke besvare dem.

De skriver at innvendingen til politiet er en av mange krevende problemstillinger som de håndterer i disse dager.

I tillegg viser Kriminalomsorgen til et brev hvor det presiseres at fremskutt løslatelse ikke vil gjøres uten at det koordineres med politiet.

I brevet står det likevel at Kriminalomsorgen ikke har anledning til å stoppe fremskutt løslatelse kun med begrunnelse at de ikke vil bli sendt ut av landet etter soning.

«Uavhengig av om uttransportering lar seg gjennomføre eller ikke, må kriminalomsorgen foreta en helhetsvurdering av om slik løslatelse er tilrådelig», heter det i brevet.

Mandag skal politiet og Kriminalomsorgen møtes for å diskutere situasjonen.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 06.05.2021
2 672
Smittede siste 7 dager
115
Innlagte
767
Døde
1 430 384
Vaksinerte