Hopp til innhold

Politiet starter etterforskning av Hildes død

Sandviken sykehus er anmeldt for grov uforstand i tjenesten i forbindelse med dødsfallet til Hilde Silden Johannessen.

Hilde Silden Johannessen

DØDE PÅ SYKEHUS: Hilde Silden Johannessen (19) var innlagt på psykiatrisk sykehus etter langvarige psykiske problemer. I fjor sommer så foreldrene en mer livsglad jente, men så døde datteren.

Foto: Privat

Hilde Silden Johannessen familien på graven

VIL HA SVAR: Familien til Hilde Silden Johannessen, Randi, Vidar og Jørgen, ønsker å få svar på hva som skjedde da hun døde.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Politiadvokat Trond Eide bekrefter at politiet har startet etterforskning av dødsfallet til Hilde Silden Johannessen (19). I august i fjor tok 19-åringen sitt eget liv mens hun var innlagt på Sandviken psykiatriske sykehus i Bergen.

Fylkeslegen har frikjent sykehuset etter dødsfallet, og de etterlatte har heller ikke fått medhold hos Norsk Pasientskadeerstatning, men politiet mener det er grunn til å etterforske hendelsen.

– Vi har bedt om innsyn i dokumenter fra Sandviken, og vil vurdere om vi er enige i de vurderinger som fylkeslegen har gjort, eller om det foreligger nye opplysninger som kan ha betydning for saken, sier politiadvokaten.

Historien om Hilde er blant de mest leste på NRK.no i 2014. Helseminister Bent Høie (H) har i etterkant av saken lovet fortgang i arbeidet med å kartlegge selvmord i psykiatrien.

– Foreldrene er fortvilte

Trond Eide

ETTERFORSKER: Politiadvokat Trond Eide bekrefter at politiet har startet etterforskning av dødsfallet.

Foto: Runa Victoria Engen

Det er Hildes foreldre som har anmeldt Sandviken for grov uforstand i tjenesten og brudd på forsvarlighetsparagrafen i helsepersonelloven.

De føler fortsatt ikke de har fått svar på nøyaktig hva som skjedde da datteren deres døde, og stiller spesielt spørsmål ved at det er oppgitt forskjellige tidspunkter i sykehusets og ambulansetjenestens logger over hendelsen.

– Foreldrene er fortvilte, og ikke helt fornøyde med svarene de har fått. Vi har startet en innledende etterforskning, med mye dokumentasjon som skal gjennomgås, for å finne ut om det er gjort noen feil i denne saken. Er vi uenig i de vurderinger fylkeslegen har gjort, og det viser seg at det er begått noe straffbart, kan dette bli en sak mot personer eller sykehuset, sier Eide.

Sykehuset har gått gjennom hendelsen selv

Fylkeslegen har tidligere kritisert Sandviken sykehus for å ha rotet med tidspunktene (se faktaboks), men konkluderte med at Hilde likevel fikk forsvarlig helsehjelp.

Hilde Silden Johannessen Rune Andreas Kroken

UVANLIG: – Jeg kan ikke huske at en sak som dette har blitt anmeldt før, sier Rune A. Kroken ved Sandviken sykehus.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Avdelingsoverlege Rune A. Kroken ved psykiatrisk klinikk på Sandviken sykehus bekrefter at de har oversendt politiet den dokumentasjonen de har bedt om i saken.

Han sier det ikke er vanlig at saker som dette politianmeldes.

– Jeg kan ikke huske at en sak som dette har blitt anmeldt før. Vi kan ikke gjøre så mye annet enn å ta det til etterretning. Vi synes det er en veldig tragisk sak, men vår vurdering er at det ikke har vært utført straffbare handlinger, sier Kroken.

Han viser til at verken fylkeslegen eller Norsk Pasientskadeerstatning har funnet at klinikken har håndtert saken på en uforsvarlig måte.

– I tillegg har vi selv gått gjennom hendelsen. Hvis vi hadde funnet noe straffbart, hadde vi pliktet å anmelde det selv. Men vi kan ikke se at det er begått uforstand i tjenesten her, sier Kroken.

– Gnager meg å ikke vite

Hildes mor, Randi Elice Johannessen, er glad for at politiet har innledet etterforskning.

Det vi vil vite er om de glemte Hilde i fem-ti minutter, eller om de lot være å ringe ambulansen.

Randi Elice Johannessen, Hildes mor

– Det som gnager meg, er å ikke få vite hva som skjedde den dagen, og når det faktisk skjedde. Jeg håper politiet kan hjelpe oss å få bedre svar gjennom dokumentene eller avhør, sier Johannessen.

Fylkeslegen kom med sin avgjørelse i saken før de hadde hentet inn loggen fra ambulansetjenesten, som altså inneholdt andre tidspunkter enn loggen fra Sandviken. Foreldrene vil vite hva spriket skyldes.

– Det vi vil vite er om de glemte Hilde i fem-ti minutter, eller om de lot være å ringe ambulansen. Uansett mener vi det er grov uforstand, sier Johannessen.