Politiet ble ikke varslet om at folk satt fast i tunnelen

Meldingen om at 16 kjøretøy med 19 personer var innesperret mellom to ras nådde aldri nødetatene før morgenen etter. – Det er ikke greit, sier politibetjent.

Ras ved Bolstad på E16

STENGT: Det gikk et større ras på E16 ved Bolstad i løpet av natten. Store nedbørsmengder har skapt kaos på både Vestlandet og Østlandet torsdag.

Foto: Statens vegvesen

Klokken 01 natt til torsdag ble Vegtrafikksentralen (VTS) varslet om at det hadde gått to skred på E16 mellom Voss og Bergen. Rasene hadde gått på hver sin side av Bolstadtunnelen.

I alt var 19 personer sperret inne i tunnelen fra klokken 01 til klokken 12 torsdag ettermiddag.

Voss lensmannskontor ble ikke varslet om personene i tunnelen før like før klokken 10 torsdag formiddag.

– Det er ikke greit. Ingen skal bli sittende fast i en tunnel i mange timer, sier Henning Sigurd Hegbom ved Voss lensmannskontor.

Reagerer på manglende informasjon

Han reagerer på at beskjeden ikke nådde det lokale politiet tidligere. I loggen, som politiet gjennomgår hver morgen, stod det ingenting om at det befant seg 19 personer inne i tunnelen.

– Det kan være mange faremomenter ved å bli sittende fast i en tunnel i mange timer. Vi i politiet har behov for informasjon for å finne ut av hvilke tiltak vi burde sette i verk og slik at vi med selvsyn kan gjøre en vurdering. Det kan vi ikke gjøre uten at vi er blitt informert om situasjonen, sier Hegbom, som forteller at en patrulje ble sendt til Bolstadtunnelen så snart lensmannskontoret ble informert om de til sammen 16 kjøretøyene.

Hegbom poengterer at undersøkelser gjort i ettertid viser at alle de strandede hadde overnattingsmuligheter i kjøretøyene.

– Likevel bør lokalt politi få beskjed når det går ras og kjøretøy står inneklemt, slik at vi kan gjøre en selvstendig vurdering.

Ras Bolstad E16

SKADER PÅ VEIEN: Veien vil trolig ikke bli helt åpen før om flere dager.

Foto: Statens vegvesen

Vurderte at de strandede ikke trengte hjelp

Byggeleder i Statens vegvesen Bente Bergstø sier VTS vurderte det slik at de hadde kontroll på situasjonen og at det ikke var fare for liv og helse. Derfor ble ikke nødetatene kontaktet.

– De som har hatt vakt i natt vurderte det slik. I ettertid kan en kanskje se at nødetatene burde vært koblet på, sier hun.

Bergstø presiserer at VTS vurderte at det tryggeste for personene i tunnelen var å bli værende der.

– Gjaldt dette for alle de 11 timene folk var innesperret?

– Ja, faktisk. Først og fremst måtte vi være sikker på at det ikke gikk nye skred utenfor tunnelen. Etter dette var vårt fokus å prøve å få ryddet veien.

Ville håndtere saken selv

Fem minutter etter at det siste skredet var gått varslet Vegtrafikksentralen operasjonsleder i Vest politidistrikt. Ifølge loggen til politiet informerte VTS om at de kunne håndtere saken selv og Vest politidistrikt sendte derfor ikke ut politi til stedet.

Byggeleder Bergstø i Statens vegvesen sier på sin side at det står i deres logg at de har informert politiet om dette.

På oppfordring fra NRK har Vest politidistrikt gått gjennom lydloggen med Vegtrafikksentralen, fra den første meldingen kom klokken 01.03 til den siste korrespondansen med Vegtrafikksentralen om lag klokken 06 torsdag morgen.

– I lydloggen er det ingenting som tilsier at vi hadde informasjon om at noen stod fast, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Han tar forbehold om at en lydlogg består av veldig mange samtaler.

– Men så langt jeg har kunnet avdekke er det ikke nevnt i samtaler mellom operasjonssentralen og Vegtrafikksentralen at det er kjøretøy eller folk som står fast på strekket mellom tunnelene.

Dermed visste ikke innsatsstyrkene at personer stod fast i raset.

Brannsjef på Voss, David Skjerven

REAGERER: Brannsjef i Voss kommune David Skjerven reagerer på at han ikke ble kontaktet om situasjonen før personene allerede hadde sittet inni tunnelen i 11 timer. (ARKIVFOTO)

Foto: Arne Hofseth

Brannsjefen krever endring

– Det synes jeg er veldig spesielt, sier brannsjef i Voss kommune, David Skjerven.

Han reagerer på at nødetatene ikke ble koblet på i saken. Brannsjefen fester ikke lit til VTS sin vurdering om å la personene bli værende i tunnelen.

– Jeg ble kontaktet først når personene hadde sittet der i 11 timer. Jeg mener nødetatene burde blitt koblet på mye tidligere. Skal man ta en slik vurdering, må man ta den sammen med de rette etatene, sier Skjerven.

Brannsjefen sendte fredag en e-post til rådmannen på Voss, der han ber rådmannen oppfordre VTS om å gi brannetaten beskjed når noe lignende skjer igjen.

– Detter er en veldig uvanlig situasjon fordi nødetatene normalt blir varslet om alt som skjer. Normalt går det ut en trippelvarsling ved et slikt ras. Nå ble VTS varslet, og de varslet ikke oss.

– Hva tenker du om at VTS vurderte det til at det var tryggest for de innestengte å bli værende?

– Jeg tenker at det ikke er en ønskesituasjon å tilby noen en ufrivillig natt i en tunnel.

Bente bergstø

FIKK BESKJED PÅ MORGENEN: Byggeleder i Statens vegvesen Bente Bergstø sier hun ikke ble varslet om hendelsen før på morgenen. Det er i henhold til rutinene, sier hun.

Foto: STATENS VEGVESEN

Vegvesenet: – En glipp

En time etter at politiet ble varslet kom de til stedet. Da startet de arbeidet med å få folk ut av tunnelen. Klokken 12.24 var alle ute av tunnelen.

Stig Kalleklev var en av dem som måtte vente inni tunnelen. Han mener kommunikasjonen med dem som var innesperret burde vært bedre.

– Det var veldig mange av sjåførene som lurte på hva som skjedde, sier han.

Bergstø i Statens vegvesen viser til at den første meldingen kom klokken 00.30, ifølge loggen. Da meldte den første sjåføren som kom til rasstedet at flere vogntog stod fast, uten mulighet til å komme seg videre.

– Videre viser loggen at nødetatene har fått beskjed om raset klokken 01.15. Da er det vanlig å informere om alt som står i loggen, sier Bergstø.

– Hva tenker du da om at lydloggen til politiet viser at ingenting ble sagt om de innestengte kjøretøyene?

– Det har jeg ikke lyst å kommentere, for det skjønner jeg ikke. Da kan det ha skjedd en svikt hos oss. Nødetatene skal selvsagt få beskjed om at personer befinner seg i et området der har gått ras, sier Bergstø, som understreker at entreprenøren var på stedet og forsikret seg om at vogntogsjåførene hadde det bra.