Hopp til innhold

Politiansatte har ikke tillit til ledelsen

Hordaland politidistrikt får slakt i en fersk medarbeiderundersøkelse. To av tre ansatte sier de ikke har tillit til at politimesteren leder politidistriktet på en god måte.

Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt

GLAD FOR ÆRLIGE TILBAKEMELDINGER: Konstituert politimester John Reidar Nilsen i Hordaland politidistrikt.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Den ferske undersøkelsen er nedslående lesning for lederne i Hordaland politidistrikt.

Der kommer det frem at bare 34 prosent av de ansatte har tillit til at politimesterens ledergruppe leder politidistriktet på en god måte. Dette er en negativ utvikling fra forrige undersøkelse, der 57 prosent svarte at de hadde tillit til ledelsen.

Politidistriktets ledergruppe skårer også tilsvarende dårligere enn landsgjennomsnittet.

Vet ikke hvorfor

Geir Gudmundsen

TRÅDDE TIL SIDE: Geir Gudmundsen har trådt til side som politimester i Bergen, til granskingene i Monika-saken er ferdig.

Foto: Hommedal, Marit / NTB Scanpix

Politidistriktet har vært utsatt for skarp kritikk det siste året etter at Monika-saken sprakk i media. Konstituert politimester John Reidar Nilsen har ikke noe konkret svar på hvorfor tilliten blant de ansatte er svekket.

– Det er vanskelig å si. Vi må ha en prosess for å finne ut hva som er årsaken. Vi ønsker alle å fremstå som dyktige medarbeidere, sier Nilsen til NRK.

Han legger til at han er glad for at de ansatte har tatt seg tid til å gi ærlige tilbakemeldinger

Nilsen er midlertidig konstituert i stillingen som politimester, etter at Geir Gudmundsen i februar trådde til side frem til granskingene i Monika-saken er ferdig.

Går utover helsen

Bergen Politikammer

FÅR SLAKT: 67 prosent av de ansatte i Hordaland politidistrikt sier de ikke har tillit til at ledelsen leder politidistriktet på en god måte.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Det er 80 prosent av de ansatte ved Hordaland politidistrikt som har svart på medarbeiderundersøkelsen. Det betyr at 832 personer i politiet har benyttet muligheten til å si sin mening om tingenes tilstand i politidistriktet.

I undersøkelsen kommer det også frem at 22 % mener arbeidsbelastningen er så stor at det påvirker helsen deres. Utviklingen er også negativ på landsbasis.

– Det er bekymringsfullt. Vi må nå sette oss ned og se på hvilken deler av vår organisasjon der arbeidsbelastningen er størst, også må vi rette tiltak mot de tilbakemeldingene vi får, sier Nilsen til NRK.

Mange opplever også at politiet ikke lenger har et godt omdømme i offentligheten.

Stolt over å jobbe i politiet

De ansatte gir ellers gode tilbakemeldinger om arbeidsplassen og arbeidsmiljøet.

88 % sier de er stolte over å jobbe i politiet, og mange gir uttrykk for at de ser på nærmeste leder som en som er tilgjengelig og er en god rollemodell.

Nilsen lover å følge opp tilbakemeldingene.

– Vi skal finne ut hvor skoen trykker.

Ledere og medarbeidere skal nå samarbeide om å lage oppfølgingsplaner og disse skal være klare før sommeren, heter det i pressemeldingen fra politiet.