Hopp til innhold

No står plattformer i kø for å bli spiker

Dette verftet skal hogga opp gamle oljeplattformer heilt til 2028. No vil SV ha avslutning, og ikkje vidare drift, av fleire gamle oljefelt.

Boreplattformen til Valhall ved sitt siste stopp.

SISTE KVILESTAD: Den gamle boreplattforma på Valhall-feltet ligg no på Stord, klar til opphogging.

Foto: Olav Røli

Til saman 50.000 tonn med gammal plattform ligg klar ved anlegget til Aker Solutions på Stord i Vestland.

I løpet av halvanna år skal plattforma frå Gyda-feltet, og to plattformer frå Valhall-feltet, bli hogd opp i småbitar.

– Først vert plattforma stabilisert og sikra. Deretter startar jobben om bord, der alt avfall vert fjerna og sortert, seier Thomas Nygård, prosjektdirektør i Aker Solutions Stord, som viser NRK rundt på anlegget.

Gyda-plattformen

Gyda-plattforma er no fjerna frå feltet, som er stengt.

Foto: Olav Røli / NRK

Eit av dei eldste felta

Blant dei plattformene som ligg på land no, er den gamle boreplattforma frå Valhall-feltet.

Det var det fjerde feltet som starta produksjonen i Noreg i 1982, men om bord no er det lite som minner om stordomstida.

Nesten alt er fjerna og berre rust og gamle røyr er det einaste som er igjen.

– Det siste dei fjernar er arbeidslysa, fortel Nygård.

Valhall-feltet i Nordsjøen

Valhall-feltet starta produksjonen i 1982, og vart offisielt opna i 1983. No skal det vera drift der til 2060.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Når alt er fjerna om bord vert føtene til plattforma sprengt slik at plattforma går i bakken.

Så vert metallet klipt opp og sortert, før det vert senda vidare til fleire stålverk i Europa.

– Alt skal resirkulerast, og målet er at 98 prosent skal tilbake i sirkulærøkonomien, seier Nygård.

SKAL SKROTEs. Valhall-plattformen

Før plattforma skal hoggast opp må han sikrast og ryddast.

Foto: Olav Røli / NRK

Enorme mengder skal vekk

Ein rapport frå Offshore Energy UK anslår at det er enorme mengder med gamle oljeinstallasjonar i heile Nordsjøen.

Ifølgje dei finst det om lag éin million tonn med installasjonar som skal vekk i løpet av den nærmaste tiårsperioden.

I 2018 var dei same anslaga på 200.000 tonn. Dermed er det ein kolossal auke i anslaga over plattformer som nærmar seg slutten av levetida.

Gammalt kontrollrom Valhall-plattformen.

Her var eit gammalt kontrollrom.

Foto: Olav Røli / NRK

For verftet på Stord betyr det gode tider for opphogginga. Etter at Gyda og Valhall er hogd opp, skal dei ta i mot installasjonar frå felta Heimdal og Veslefrikk.

– Ordrebøkene våre er fulle til 2028, seier prosjektdirektøren.

Aukar levetida

På Valhall-feltet er dei gamle oljeplattformene erstatta med nye installasjonar.

Ole-Johan Faret, pressetalsperson i Aker BP, fortel at dei hadde sett føre seg å produsera 250 millionar fat med olje då Valhall starta produksjonen i 1982.

– No skal me halda fram drifta til 2060, og målet er å produsera 2 milliardar fat med olje, seier Faret.

Stengt på Valhall-plattformen

Om bord på plattforma er det lite som minner om produksjon. Her er det rust og stengde ventilar.

Foto: Olav Røli / NRK

SV: – For lett å få forlenga levetida

Lars Haltbrekken, som sit i energi og miljøkomiteen for SV, meiner det er for lett å få forlenga drifta på norske oljefelt.

– Automatikken i dette må det bli slutt på, meiner han.

Han siktar ikkje til Valhall-feltet spesielt, men det han oppfattar som ein altfor rundhanda forlenging av felt-levetid frå Olje- og energidepartementet si side.

– Alle søknadar om forlenging av drift må verta vurdert opp mot forpliktingane i Paris-avtalen og klimamåla, seier Haltbrekken til NRK.

Gammal plattformbru Valhall

Dette er ein av bruene som knytte plattformene på Valhall-feltet saman.

Foto: Olav Røli / NRK

God politikk å forlenga drifta

Amund Vik (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet er ikkje samd med Haltbrekken.

Han meiner, tvert i mot, at det er god ressursutnytting å vidareutvikla norske felt.

– Avvikling ville ha vore brot med måla i petroleumspolitikken om god ressursforvaltning og høg verdiskaping, seier han.

Stål frå plattformar

Til slutt skal alt stålet vidare til stålverk for å bli smelta om.

Foto: Olav Røli / NRK