Planlegger alternative Festspill

Styret for Festspillene i Bergen har vedtatt at årets festspill ikke skal arrangeres på ordinær måte, men det jobbes med alternativer. Konserter og forestillinger kan bli utsatt eller få en annen form. Programmet for de alternative Festspillene lanseres senere i april.

Venter - Knausgård/Bieito - Festspillene i Bergen
Foto: thor brodreskift / Festspillene i Bergen