Hopp til innhold

Plan for nytt gassfelt

Equinor vil forlengje levetida til Gina Krog-feltet i Nordsjøen, og har overlevert plan for eit nytt gassfelt til olje- og energiminister Terje Aasland.

«Eirin» er eit gassfunn som ligg i den midtre delen av Nordsjøen. Utbygginga er venta å gi store verdiskapings- og sysselsetjingseffektar i Noreg.

– Det er imponerande å sjå korleis selskapa har klart å finne gode løysingar for eit funn. Innfasing av Eirin er ei viktig brikke for å forlengje levetida på eksisterande infrastruktur og levere meir gass til Europa, seier olje- og energiminister Terje Aasland.