PILOTFEIL ÅRSAK TIL ULUKKE:

Statens Havarikommisjon for Transport er ferdig med sin rapport etter helikopterulukka på Røldal skisenter i Odda i 2013. I rapporten vert det slått fast at ulukka skuldast feilberekning ved brå manøvrering i låg høgde. – Politiet gjennomførte promillekontroll som indikerer at piloten kan ha vore påverka av alkohol. Det har i så tilfelle viekra negativt inn på hans slutningar, heiter det i rapporten. SHT har ikkje funne tekniske feil på helikopteret.